Sisältöjulkaisija

null Mahdollisuus kommentoida kansallisen riskilääkeluokituksen tietosisältöä

Mahdollisuus kommentoida kansallisen riskilääkeluokituksen tietosisältöä

21.12.2022

Kansallinen riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luokituksen tietosisältöä on muodostettu vuoden 2022 aikana Fimean koordinoimassa, sidosryhmien kanssa toteutetussa projektissa Delfoi-tutkimusmenetelmää hyödyntäen.

Kansallinen riskilääkeluokitus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, ja se auttaa tunnistamaan keskeiset suuren riskin lääkkeet eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Luokitus tukee lääkehoitoja koskevaa kliinistä päätöksentekoa sekä lääkehoitojen suunnittelua ja toteuttamista lääkehoitoprosessin eri vaiheissa.

Ennen luokituksen julkaisua tarjoamme luokituksen tuleville käyttäjille mahdollisuuden kommentoida muodostettua tietosisältöä. Julkinen kommentointi toteutetaan tammi-helmikuussa 2023. Lähestymme tällöin keskeisiä sidosryhmiä kohdennetulla viestillä ja lisäksi tiedotamme asiasta tarkemmin Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää

Kansallisen riskilääkeluokitus, suuren riskin lääkkeet sekä projektityöryhmän kokoonpano


 

Lisätietoja antaa

  • Elsi Similä, projektipäällikkö, p. 029 522 3607
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi