Sisältöjulkaisija

null Lehmien umpeenpanovalmisteiden saatavuudessa yhä vakava häiriö

Lehmien umpeenpanovalmisteiden saatavuudessa yhä vakava häiriö

31.12.2021

Suomessa on kaksi myyntiluvallista lehmälle tarkoitettua antibioottia sisältävää umpeenpanovalmistetta. Toiseen niistä, Umpimycin vet intramammaarisuspensio, kohdistuu saatavuushäiriö, jonka arvellaan kestävän 31.3.2022 saakka.

Ainoan käytettävissä olevan myyntiluvallisen umpeenpanovalmisteen, Orbenin retard, varastot eivät näillä näkymin riitä kattamaan normaalia kahden valmisteen käyttötarvetta. Siten on mahdollista, että myös Orbenin retard -valmisteen saatavuuteen tulee katkos. Fimean saamien tietojen mukaan Orbenin retard -valmistetta maahantuodaan uusi erä helmikuun alussa 2022, jolloin tilanne sen osalta paranee.

Kysyntä umpeenpanovalmisteille Unionissa on suuri, ja maahantuojat ponnistelevat korvaavien valmisteiden saamiseksi Suomeen. Fimea on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan Multimast Dry Cow -valmisteelle (vaikuttavat aineet bentsyylipenisilliiniprokaiini, penetamaattihydrojodidi ja neomysiinisulfaatti). Maahantuonnin aikataulusta ja valmistetietoja voi kysyä maahantuojalta (Prevett Oy).

Erityisluvallisten valmisteiden luettelot  

Helsingin yliopiston ohje eläinlääkäreille umpeenpanokäytännöistä häiriötilanteessa 

20.12.2021 julkaistu uutinen aiheesta

Lisätietoja antaa

  • Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, puh. 0295223394
  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, puh. 0295223354
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi