Luettelot valmisteista eläimille

Luettelot valmisteista eläimille

Luettelot eläinlääkevalmisteista, joilla ei ole myyntilupaa, ja tuotantoeläimille määrätyin ehdoin käytettävistä lääkeaineista

Suomen eläinlääkemarkkinat ovat pienet, joten myyntiluvallisia lääkevalmisteita ei välttämättä ole eläinten kaikkien sairauksien hoitoon. Mikäli kaskadisäännösten (MMMa 17/14 liite2. luku 2.) soveltamisellakaan ei sairauden hoitoon ole myyntiluvallista lääkevalmistetta, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi myöntää lääkevalmisteelle erityisluvan yksittäisen eläimen tai eläinryhmän hoitoon. Valmisteet, joille on myönnetty erityislupia, ovat taulukossa Erityislupavalmisteet eläimille.

Fimea voi myöntää lääkevalmisteelle erityisluvan yksittäisen eläimen tai eläinryhmän hoitoon.
 

Erityistilanteissa voi Fimea, ilman erillistä hakemusta, myöntää lääkevalmisteelle määräaikaisen erityisluvan, jonka perusteella se voidaan luovuttaa kulutukseen, vaikka sillä ei ole myyntilupaa (Lääkeasetus 10 f §). Nämä valmisteet ovat luettelossa Eläinlääkevalmisteiden määräaikaiset erityisluvat.

Kaskadisäännöksen mukaan tuotantoeläimelle käytettävä lääke saa sisältää vain lääkeaineita, jotka sisältyvät Euroopan komission asetuksen N:o 37/2010 liitteeseen I hyväksytyt lääkeaineet. Lisäksi lääkevalmisteella on oltava myynti- tai muu kulutukseen luovuttamislupa tuotantoeläimelle hyväksyttynä eläinlääkkeenä Suomessa. Valmisteet, joilla ei ole myyntilupaa, mutta joilla on muu kulutukseen luovuttamislupa, ovat taulukossa Luettelo lääkeaineista ja ihmisille tarkoitetuista valmisteista, joita saa määrätyin ehdoin käyttää tuotantoeläimillä.

Luettelon laatimismuistio.