Takaisin edelliselle sivulle

Lääkkeellisten kaasujen myyntilupatilanne 8.1.2008

Lääkkeellisten kaasujen myyntilupatilanne 8.1.2008

8.1.2008

Lääkkeellisten kaasujen myyntilupatilanne 8.1.2008

Euroopan unionin lainsäädäntömuutosten takia lääkkeellisille kaasuille tuli hakea myyntilupaa vuoden 2007 loppuun mennessä. Tällä on käytännön vaikutuksia lääkkeellisten kaasujen myyntiin:

  • Jos myyntilupaa on haettu, voi kaasun myynti jatkua entiseen tapaan, kunnes myyntilupapäätös vahvistaa tilanteen
  • Jos myyntilupaa ei ole haettu 31.12.2007 mennessä, tulee hakea erityislupa kulutukseen luovuttamista varten 1.1.2008 alkaen. Lääkelain mukaan Lääkelaitos voi erityisistä sairaanhoidollisista syistä myöntää yksittäistapauksissa luvan luovuttaa kulutukseen sellaisen lääkevalmisteen, jolla ei ole myyntilupaa. Ks. lisätietoja.
  • ”Terveydenhuollon laitteiksi” käyttötarkoituksensa mukaan luokiteltujen kaasujen myyntiin lakimuutos ei vaikuta (eli niitä voi myydä ja ostaa kuten ennenkin).
  • Avoterveydenhuollon piirissä olevat lääkkeellisiä kaasuja käyttävät potilaat tarvitsevat lääkärintodistuksen (aiempikin käytäntö) tai reseptin kaasun hankkimista varten. Kaasun voi, kuten ennenkin, toimittaa suoraan sen valmistaja tai maahantuoja, ks. Lääkelaitoksen määräys 6/2007.

Lääkelaitos ylläpitää kahden viikon välein päivitettävää luetteloa kaikista Lääkelaitoksessa vireillä olevista myyntilupahakemuksista. Tässä luettelossa näkyvät myös mahdolliset myöhemmät lääkkeellisten kaasujen myyntilupahakemukset. Lääkkeelliset kaasut löytyvät luettelosta kohdasta V03AN Lääkekaasut, ks. luettelo.

Katso aiempi uutinen 20.12.2007:

Lääkkeelliset kaasut myyntilupamenettelyjen piiriin 31.12.2007 mennessä

Lisätietoja:

Myyntilupiin liittyvät kysymykset:

Myyntilupakoordinaattori Anu Ollikainen, puh. (09) 4733 4277

Erityislupiin liittyvät kysymykset:

Ylifarmaseutti Anja Koivunen, erityisluvat, puh. (09) 4733 4318

Sähköposti: etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Lääkkeellisten kaasujen myyntilupatilanne 8.1.2008

AGA

Conoxia (happi) lääkkeelliset kaasut, puristettu ja kryogeeninen

saapunut 12.4.2006, myyntilupa 12.3.2007Lääkkeellinen ilma lääkkeellinen kaasu, puristettu

saapunut 8.2.2007

Niontix typpioksiduuli (ilokaasu) lääkkeellinen kaasu, nesteytetty

saapunut 20.2.2007

Livopan (50 % typpioksidi/50 % lääkkeellinen happi) lääkkeellinen kaasu, puristettu

saapunut 20.12.2007

Keuhkofunktiokaasu CO/He 0,28 %

(myyntilupaa haettu Ruotsissa, hakemus saapunut 23.12.2007)

Keuhkofunktiokaasu CO/C2H2/CH4 0,3 %

(myyntilupaa haettu Ruotsissa, hakemus saapunut 22.12.2007 )

WOIKOSKI OY

Lääkehappi AWO lääkkeelliset kaasut, puristettu ja kryogeeninen

saapunut 3.7.2007

Lääkeilma AWO lääkkeellinen kaasu, puristettu

saapunut 27.12.2007

Lääkkeellinen ilokaasu AWO 100 % lääkkeellinen kaasu, nesteytetty

saapunut 27.12.2007

Lääkkeellinen karbogeeni AWO (5% hiilidioksidi/95% lääkkeellinen happi) lääkkeellinen kaasu, puristettu,

saapunut 27.12.2007

Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO, lääkkeellinen kaasu, puristettu

saapunut 27.12.2007

Jaa tämä sivu