Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatioverkoston toiminta käynnistynyt aktiivisesti

Lääkeinformaatioverkoston toiminta käynnistynyt aktiivisesti

31.10.2014

Vuonna 2012 toimintansa aloittaneen lääkeinformaatioverkoston käynnistämisvaihe päättyy vuoden 2014 lopussa. Käynnistysvaiheen sujumisesta ja toiminnan kehittämisestä keskusteltiin kaikille avoimessa Lääkeinformaatiofoorumissa 29.10.2014. ”Olemme saaneet todella paljon yhdessä aikaan kahdessa vuodessa ja on hienoa, että olette sitoutuneet näin hyvin”, totesi johtaja Erkki Palva avatessaan tilaisuuden.

Lääkeinformaatioverkosto on kaikkien lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto. Tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Lääkeinformaatioverkoston toiminta pohjautuu lääkeinformaatiostrategiaan, jonka toimenpide-ehdotuksia toteutetaan työryhmissä. Koordinaatioryhmän lisäksi toimivat tutkimus- ja koulutus- ja viestintäryhmät sekä lääkeinformaatiota ammattilaisille ja lääkkeiden käyttäjille -ryhmät. ”Käynnistämisvaiheen päämäärät on saavutettu ja jokainen työryhmä toimii aktiivisesti”, kehui kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila. ”Toimenpide-ehdotukset ja kehittämisprojektit on priorisoitu ja useita kehittämishankkeita on jo toteutettukin. Voidaan todeta, että Lääkeinformaatioverkoston ensimmäisen toimintakausi on ollut erittäin onnistunut.”

Yhteistyö tärkeää myös jatkossa

Tilaisuudessa pohdittiin myös sosiaali- ja terveysalan uudistuksen vaikutuksia lääkeinformaation saatavuuteen. Keskusteluissa avaintekijöiksi nousivat yhteistyö ja koordinointi. Uudistuksen tuomina mahdollisuuksina nähtiin olemassa olevan materiaalin ja asiantuntijuuden entistä parempi valtakunnallinen hyödyntäminen. Luotettavan lääketiedon sekä tasalaatuisuuden ja -arvoisuuden turvaaminen nähtiin tärkeinä. Hyviksi toimintatavoiksi ehdotettiin mm. toimivien lääkehoidon arviointimallien ja ohjeiden jakamista alueiden kesken sekä tietokantojen ja -pankkien laajaa hyödyntämistä.

Uhkana sote-uudistuksessa nähtiin toimivien prosessien kuten esim. myrkytystietokeskuksen ja moniammatillisten verkostojen purkaminen ja keskittämisen myötä tuleva mahdollinen paikallisen toiminnan vähentyminen. Myös resurssien ja rahoituksen väheneminen sekä luotettavan, yhdenmukaisen tiedon ja yhteisten järjestelmien puute herättivät huolta. Osallistujat pitivät tärkeänä, että lääkehuolto ja –informaation saatavuus eivät jää sote-uudistuksessa huomioimatta.

Lääkeinformaatioverkoston seuraavan kolmivuotisen kauden toimintasuunnitelmaa luonnostellaan parhaillaan. Tavoitteena on muun muassa kehittää työryhmien välistä yhteistyötä, vakiinnuttaa verkoston toiminta ja lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta.

Lisätietoa

kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila, p. 0295223513

Lue lisää:

Fimean verkkouutinen Lääkeinformaatiofoorumista

Lääkeinformaatioverkoston sivut Innokylässä

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)