Sisältöjulkaisija

null Lääkehoidon päivää vietetään myös jatkossa ‒ toteutustapaa selvitetään

Lääkehoidon päivää vietetään myös jatkossa ‒ toteutustapaa selvitetään

13.10.2020

Lääkealan toimijat keskustelivat Lääkehoidon päivän vetovastuusta ja uudelleen organisoitumisesta kokouksessaan 5.10.2020. Toimijat olivat yksimielisiä Lääkehoidon päivän jatkamisesta. Ajankohtaiseksi teemaksi keväälle 2021 sovittiin ”Turvallinen lääkehoito korona-arjessa” ja toteutustavaksi ehdotettiin kansallista webinaaria. Myös paikallisten Lääkehoidon päivän tapahtumien järjestämiseen halutaan kannustaa esimerkiksi apteekkeja, potilasjärjestöjen paikallisyhdistyksiä, oppilaitoksia, sairaaloita, terveysasemia ja palveluasumisen yksiköitä. Lääkehoidon päivän yhteisiä, sähköisiä materiaaleja ei kuitenkaan tuoteta keväälle 2021.

Lääkehoidon päivän 2021 suunnittelu käynnistyi

Kevään 2021 Lääkehoidon päivän suunnitteluun koottiin kokouksessa pienryhmä, jonka vetäjäksi ilmoittautui Tarja Pajunen Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksesta. Pienryhmä järjestäytyy etäkokouksessa torstaina 22.10.2020 klo 13:30‒15:00. Suunnitteluryhmään voi ilmoittautua Tarja Pajuselle (Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus tarja.pajunen@vshp.fi, +358 40 182 0904).

Lääkehoidon päivän vahvuutena yhteinen tekeminen

Lääkehoidon päivän teeman ja tavoitteiden päättämistä ehdotettiin jatkossa Kansallisen lääkeinformaatioverkoston tehtäväksi. Lääkeinformaatioverkosto järjestäytyy kaudelle 2021‒2026 alkuvuodesta 2021 ja tämän jälkeen verkoston toimijoista koostuva moniammatillinen ja -toimijainen pienryhmä pystyy ottamaan vastuun hoidettavakseen.

Jatkossa on sovittava, miten Lääkehoidon päivän suunnittelu ja toteutus koordinoidaan. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään, voisiko päivän toteutuksen tueksi ja erityisesti viestintään (ml. viestintämateriaalien laatimiseen) palkata ulkopuolisen viestintätoimiston. Rahoitus kerättäisiin Lääkehoidon päivän toimijoilta. Keskustelua jatketaan parhaillaan kerättävän lisätiedon tuella Lääkehoidon päivää 2021 suunnittelevan pienryhmän kokouksessa 22.10.2020.

Lääkehoidon päivä -nimen käyttö on sallittua myös jatkossa

Fimea luovuttaa Lääkehoidon päivän -nimen päivän toteuttajien käyttöön. Fimea edellyttää nimen olevan kaikkien Lääkehoidon päivän toteuttajien käytössä riippumatta siitä, kuinka aktiivisesti he osallistuvat päivän suunnitteluun. Lääkehoidon päivän tavoitteena tulee edelleen olla lääkkeiden järkevän käytön edistäminen eikä päivään tule liittää kaupallisia tavoitteita. Fimea luopui Lääkehoidon päivän koordinointi- ja järjestämisvastuusta kevään 2020 jälkeen, mutta jatkaa mukana Lääkehoidon päivän toteutuksessa yhtenä toimijoista.

Lue lisää:

Järkevää lääkehoitoa edistetään Kansallisen lääkeinformaatioverkoston toiminnan kautta (Fimean verkkouutinen 20.3.2020)

Lääkeinformaatioverkosto

Lisätietoja antaa

  • Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, tarja.pajunen@vshp.fi, +358 40 182 0904
  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi