Sisältöjulkaisija

null Koronavirusepidemian vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen seurataan aktiivisesti

Koronavirusepidemian vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen seurataan aktiivisesti

12.2.2020

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea seuraa aktiivisesti koronavirusepidemian tilannetta ja erityisesti sen vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen. Suomen terveydenhuollon toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä ja myös Euroopan lääkevalvontaviranomaisten kesken tietoja tilanteesta päivitetään säännöllisesti. Epidemia saattaa laajetessaan aiheuttaa häiriöitä sekä lääkevalmisteiden raaka-aineiden, välituotteiden että valmiiden tuotteiden valmistukseen ja jakeluun.

Fimea on kehottanut lääkevalmistajia ja lääkkeiden maahantuojia arvioimaan uuden koronaviruksen mahdollisen leviämisen vaikutuksia lääkevalmisteiden saatavuuteen sekä toimitusketjuihinsa ja varastotilanteeseensa.

Lääkkeen myyntiluvan haltija on vastuussa lääkkeidensä saatavuudesta. Myyntiluvan haltijoiden on varmistettava, että toimitusketjut ovat riittävän joustavia kestämään toimitushäiriöitä. Joustavuustoimenpiteisiin voi kuulua esimerkiksi ylimääräisen varaston pitäminen tai vaihtoehtoinen tuotteiden ja materiaalien hankinta. Myyntiluvan haltijoiden on ilmoitettava Fimealle hyvissä ajoin etukäteen tulossa olevista saatavuushäiriöistä.

Suomessa turvataan lääkkeiden saatavuutta myös velvoitevarastoinnin avulla. Lääkeaineet, joita varastointivelvollisuus koskee, määritellään valtioneuvoston asetuksella. Varastointivelvoite koskee lääketehtaita, lääkevalmisteiden maahantuojia, terveydenhuollon toimintayksiköitä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Velvoitevarastointilainsäädännön tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus maahamme on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia.

Ajantasaista tietoa koronavirustilanteesta päivitetään jatkuvasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuille.

Lisätietoa velvoitevarastoinnista Fimean verkkosivuilla

 

Lisätietoja antaa

  • Timo Mauriala, yksikönpäällikkö, p. 029 522 3214
  • Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, p. 029 522 3231
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.