Sisältöjulkaisija

null Kommentoi lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiprosessia

Kommentoi lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiprosessia

25.1.2012

Kommentoi lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiprosessia

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut kommentoitavaksi luonnoksen prosessista, jota se tulee noudattamaan lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa. Nyt julkaistussa luonnoksessa määritellään muun muassa se, miten Fimea valitsee arvioinnin kohteet. Lisäksi luonnoksessa määritellään, miten kannanotto arvioidun lääkkeen hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta tehdään ja miten arvioinnin tuloksista tiedotetaan.

Arviointiprosessi kuvataan Fimean suosituksessa

Arviointiprosessin lopullinen kuvaus tullaan julkaisemaan Fimean suosituksessa lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Suosituksen tavoitteena on huolehtia siitä, että arvioinnissa käytetään mahdollisimman yhtenäisiä, samoihin kriteereihin ja näyttöön perustuvia menettelytapoja. Arviointiprosessin lisäksi Fimean suosituksessa määritellään arvioinnin menetelmä- ja raportointisuositukset. Menetelmä- ja raportointisuosituksiin Fimea on pyytänyt kommentteja syksyllä 2011.

Arviointiprosessi on suunniteltu yhdessä sidosryhmien kanssa

Arviointiprosessia ja suositusta on suunniteltu sidosryhmäyhteistyönä projektissa, jossa on mukana 15 yhteistyötahoa. Projektissa on edustajia muun muassa Lääkkeiden hintalautakunnasta, Kelasta, Käyvästä hoidosta, Lääketeollisuus ry:stä ja THL:stä. Lisäksi arvioinnissa käytettävien toimintatapojen suunnittelussa on hyödynnetty sekä kansallisten että kansainvälisten arviointiviranomaisten suosituksia ja käytäntöjä.

Kommentoi arviointiprosessia 17.2.2012 mennessä

Kaikkien aiheesta kiinnostuneiden on mahdollista kommentoida arviointiprosessia 17.2.2012 mennessä. Arviointiprosessin lisäksi kiinnostuneet voivat kommentoida prosessiin liittyviä muita dokumentteja, kuten luonnoksia aihe-ehdotus- ja tietopyyntölomakkeista.

Kommentit käsitellään yhdessä projektiryhmän kanssa ja prosessia muokataan kommenttien perusteella. Yhteenveto kommenteista julkaistaan myös Fimean verkkosivuilla.

Lopullinen suositus valmistuu lausuntokierrokselle huhtikuussa ja se julkaistaan kevään 2012 aikana.

Lue lisää:

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin

Kommentit menetelmä- ja raportointisuosituksiin (pdf)

Hoidollinen ja taloudellinen arvo Fimean verkkosivuilla

Lisätietoja:

Piia Peura, lääketaloustieteilijä, p. 050 447 2886

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 050 562 2590

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.