Sisältöjulkaisija

null Kansallisen riskilääkeluokituksen laatiminen alkaa – kutsumme sidosryhmiä mukaan

Kansallisen riskilääkeluokituksen laatiminen alkaa – kutsumme sidosryhmiä mukaan

29.3.2022

Fimea on käynnistänyt vuoden kestävän projektin, jonka tavoitteena on laatia kansallinen riskilääkeluokitus terveydenhuollon ammattilaisten tueksi lääkehoitojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä lääkitysturvallisuuden varmistamiseen. Tarve kansalliselle riskilääkeluokitukselle tunnistettiin Turvallinen lääkehoito -oppaan yhteydessä sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa. Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sekä sidosryhmien kanssa.

Luokituksen rakentamisessa hyödynnetään jo olemassa olevia riskilääkeluokituksia sekä riskilääkkeistä saatavilla olevaa rekisteri- ja tutkimustietoa. Kansallinen riskilääkeluokitus laaditaan Delfoi-asiantuntijapaneelimenetelmän avulla sekä monitoimijaista sidosryhmätyöskentelyä hyödyntäen. Lääke75+ -tietokannan kehittämisestä saadut kokemukset ja opit tukevat työtä.

Projektin aikana kuvataan riskilääkeluokituksen vastuut, ylläpitäminen ja päivittäminen sekä laaditaan suunnitelma tiedon integroimisesta päätöksenteon tukijärjestelmiin ja/tai potilas- ja asiakastietojärjestelmiin. Syntyvän luokituksen tiedonhallintaa on käsitelty myös osana lääketietovarannon selvityskokonaisuutta.

Onko sinulla asiantuntemusta riskilääkkeistä? – vastaa 10.4. mennessä

Riskilääkeluokituksen laatimisen tueksi kokoamme riskilääkkeisiin perehtyneistä asiantuntijoista noin kymmenen hengen projektiryhmän, joka yhteistyössä Fimean asiantuntijoiden kanssa luo pohjan luokitukselle asiantuntijuutensa ja Delfoi -menetelmällä toteutettavan tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi toivomme osallistujia Delfoi-tutkimukseen riskilääkkeisiin perehtyneistä, eri tieteenalojen ja ammattiryhmien edustajista.

Ilmoita kiinnostuksesi osallistua asiantuntijaryhmän toimintaan ja/tai Delfoi-tutkimukseen panelistina 10.4.2022 mennessä tämän lomakkeen kautta. Kuvaa ja perustele asiantuntijuutesi lyhyesti kansallisen riskilääkeluokituksen rakentamiseksi. Fimea pitää oikeuden valita lopullisen asiantuntijaryhmän kokoonpanon. Osallistuvilta toivomme sitoutumista projektin edistämiseen vuoden ajalle.

Onko sinulla asiantuntemusta riskilääkkeistä? -lomakkeelle

Lue lisää:

Lääketietovarannon jatkoselvitys - Lääketietovarannon toimintaedellytykset valtakunnallisena palveluna

Turvallinen lääkehoito 

Delfoi-menetelmästä

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Lisätietoja:

Elsi Similä, projektipäällikkö, Fimea, elsi.simila@fimea.fi, p. 029 522 3607

Johanna Jyrkkä, tutkija, Fimea, johanna.jyrkka@fimea.fi, p. 029 522 3514

Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, marianne.kuusisto@ovph.fi, p. 040 579 9520