Sisältöjulkaisija

null Kansallinen riskilääkeluokitus tukee lääkitysturvallisuutta

Kansallinen riskilääkeluokitus tukee lääkitysturvallisuutta

26.4.2023

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut Kansallisen riskilääkeluokituksen. Luokituksen tavoitteena on tukea ja edistää lääkitysturvallisuuden varmistamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suuren riskin lääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikein käytettynä ne eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muut lääkkeet, mutta niiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia seurauksia.

"Toivomme, että Kansallinen riskilääkeluokitus tukee hyvinvointialueita lääkitysturvallisuuden varmistamisessa", kertoo projektipäällikkö Elsi Similä Fimeasta.

"Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt kuvaavat ja määrittelevät oman toimintansa kannalta keskeiset suuren riskin lääkkeet lääkehoitosuunnitelmiinsa. Kansallinen luokitus auttaa tunnistamaan keskeisiä suuren riskin lääkkeitä ja varmistamaan niiden turvallisen käytön. Luokitus tukee lääkehoitojen suunnittelua ja toteutusta sekä kliinistä päätöksentekoa."

Tietosisältö on koottu laajassa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa

Tarve Kansalliselle riskilääkeluokitukselle tunnistettiin jo Turvallisen lääkehoito-oppaan päivityksen yhteydessä. Nyt valmistunut luokitus on laadittu yhteistyössä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen, projektiryhmän asiantuntijoiden sekä Delfoi-tutkimukseen osallistuneiden asiantuntijapanelistien kanssa. Kansallinen riskilääkeluokitus oli julkisella lausuntokierroksella alkuvuodesta 2023.

Luokitus kattaa monia lääkeryhmiä

Luokituksessa kuvataan siihen kuuluvien lääkkeiden vakavat seuraukset sekä merkittävimmät riskit.  Lääkkeiden riskit perustuvat pääasiassa lääkkeen ominaisuuksiin sekä puutteisiin tai inhimilliseen virheeseen lääkkeen asianmukaisessa käytössä tai hoidon toteuttamisessa.

Luokitukseen kuuluvat esimerkiksi veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, insuliinit sekä monet syöpälääkkeet. Luokitus ei lähtökohtaisesti huomioi esimerkiksi yksittäisiä potilasryhmiä tai erikoisalakohtaisia lääkityksiä.

Tieto hyötykäyttöön

Projektin aikana muodostettu tietosisältö vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä muun muassa käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Lisäksi luokitusta koskeva kehittämistyö jatkuu, jotta luokitus saadaan mahdollisimman hyödynnettävään muotoon.

Fimean jo aiemmin tuottama tietokanta iäkkäiden lääkehoidon tueksi, Lääke75+, on osa Fimean Lääkehakua ja saatavissa avoimena datana. Kansallinen riskilääkeluokitus tullaan viemään vastaavaan muotoon.

"Näillä tietotuotteilla Fimea edistää lääkitysturvallisuuden varmistamista. Kansallinen riskilääkeluokitus on myös strategisesti tärkeä projekti ja sellaisenaan osa lääketietovarantoon liittyvää kehitystyötä", toteaa Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen.

Luokituksen käyttöönottoa tukevaa sisältöä tarjotaan myöhemmin keväällä muun muassa artikkelien ja podcastin muodossa. Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatusta webinaarista julkaistaan myös tekstitetty tallenne.

Tutustu Kansallista riskilääkeluokitus -projektia kuvaavaan KAI-julkaisuun sekä julkaistuun tietosisältöön Fimean verkkosivuilla.

Kansallinen riskilääkeluokitus 
 

Lisätietoja antaa

  • Elsi Similä, projektipäällikkö, p. 029 522 3607
  • Eija Pelkonen, ylijohtaja
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi