Sisältöjulkaisija

null Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto tekee moniammatillista yhteistyötä potilaan parhaaksi

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto tekee moniammatillista yhteistyötä potilaan parhaaksi

1.2.2018

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston kolmas toimintakausi on käynnistynyt. Työryhmien järjestäytymiskokouksissa on linjattu tulevan kauden toimintaa ja konkreettisia tavoitteita. Työryhmissä on mukana aiempaa enemmän lääkkeiden käyttäjien edustajia terveydenhuollon ammattilaisten ja eri lääkealan organisaatioiden edustajien lisäksi. Näin edistetään lääkkeiden käyttäjien kokemusten ja mielipiteiden esille saamista työryhmien toiminnassa ja tuloksissa. Tällä on myös merkitystä, kun halutaan tuottaa luotettavaa lääketietoa ja jalkauttaa sitä lääkkeiden käyttäjien hyödynnettäväksi sekä terveydenhuollon ammattilaisten käytännön työhön. 

Kaikkien työryhmien järjestäytymiskokouksissa on ollut erittäin hyvä ja innostunut tunnelma. Koordinaatioryhmän tuore puheenjohtaja, Fimean ylilääkäri Päivi Ruokoniemi totesi koordinaatioryhmän järjestäytymiskokouksessa, että ”Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmä lähtee uuteen kauteen yhteistyössä, moniammatillisesti ja potilaan parhaaksi”.

Fimea kiittää saamistaan kommenteista koskien työryhmien kokoonpanoja

Syksyllä 2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyysi kommentteja lääkeinformaatioverkoston kolmannen kauden työryhmien kokoonpanoista. Saaduissa kommenteissa nostettiin esiin Lääkeinformaatioverkoston moniammatillisessa verkostossa tehty työ, jolla on edistetty luotettavan lääketiedon tunnistamista ja saatavuutta. Jatkossa tulee vielä kiinnittää huomiota verkoston yhteistyönä työstämien materiaalien tunnetuksi tekemiseen. Lisäksi saatujen kommenttien pohjalta Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmä täydentyi kolmella uudella jäsenellä, jotka Fimean johtoryhmä vahvisti. Koordinaatioryhmän uudet jäsenet edustavat Suomen Farmasialiittoa, Rinnakkaislääketeollisuutta ja Orion Oyj Orion Pharmaa.

Lääkeinformaatioverkostossa toimii kaikkiaan viisi työryhmää:

  • lääkeinformaation koordinaatioryhmä ja sen tukena viestintätiimi
  • koulutustyöryhmä
  • tutkimustyöryhmä
  • lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä sekä
  • lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä.

Lääkeinformaatioverkostoa koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia, jota viedään käytäntöön työryhmien kehittämisprojekteissa.

Lue lisää:

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toiminta ja työryhmien kokoonpanot Innokylässä 

Lääkeinformaatioverkosto ja -strategia
 

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, p. 029 522 3442
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.