Sisältöjulkaisija

null Kansallinen lääkeinformaatiostrategia vuosille 2021–2026 on julkaistu

Kansallinen lääkeinformaatiostrategia vuosille 2021–2026 on julkaistu

28.1.2021

Kansallisessa lääkeinformaatiostrategiassa 2021‒2026 on neljä tavoitetta, jotka on tunnistettu ja laadittu yhdessä Lääkeinformaatioverkoston toimijoiden kanssa. Tavoitteet tuovat esiin lääkkeen käyttäjän ajantasaisen lääkitystiedon ja hänen osallisuutensa merkityksen omassa lääkehoidossaan. Lisäksi tavoitteissa nostetaan esiin lääkeinformaation käyttäjälähtöisyys niin lääkkeiden käyttäjille kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon osaaminen.

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa lääkeinformaatiostrategiaa edistämällä sen tavoitteita ja toimenpiteitä. Lääkeinformaatiostrategiaan kirjatut toimenpiteet on suunnattu luotettavan lääkeinformaation käytön edistämiseksi. Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021–2026 on jatkumoa vuonna 2012 julkaistulle Suomen ensimmäiselle lääkeinformaatiostrategialle.

Lääkeinformaatioverkoston työryhmiin ilmoittautui ennätysmäärä organisaatioita

Lääkeinformaatioverkoston työryhmiin ilmoittautui mukaan 65 eri organisaatiota ja noin 155 henkilöä.  Organisaatiot edustavat laajalti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Mukana on aikaisempaa enemmän myös lääkkeen käyttäjien edustajia.

Lääkeinformaatioverkostossa kaudella 2021‒2026 toimii kuusi lääkeinformaatiostrategian strategisiin tavoitteisiin pohjautuvaa työryhmää.

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen
  • Tutkimus ja seuranta
  • Lääkealan viestijät

Lisäksi Fimean tukena Lääkeinformaatioverkostoa johtaa koordinaatioryhmä. Lääkeinformaatioverkoston työryhmät järjestäytyvät helmikuun aikana. Lääkeinformaatioverkoston toiminta on avointa ja julkista. Sitä voi seurata Innokylässä ja tilaamalla Lääkeinformaatioverkoston uutiskirjeen.

Lue lisää

Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön ‒ Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 (pdf)

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Tilaa Lääkeinformaatioverkoston uutiskirje

Lääkeinformaatioverkostossa valmistuneet Laadukas lääkeinformaatio -materiaalit

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi