Sisältöjulkaisija

null Fimean valmisteyhteenvedot- ja pakkausselosteet -palveluun on lisätty linkit EMA:n lääkevalmisteasiakirjoihin

Fimean valmisteyhteenvedot- ja pakkausselosteet -palveluun on lisätty linkit EMA:n lääkevalmisteasiakirjoihin

19.12.2013

Fimean valmisteyhteenvedot- ja pakkausselosteet -palveluun on lisätty linkit EMA:n lääkevalmisteasiakirjoihin

Fimean valmisteyhteenvedot- ja pakkausselosteet -palveluun on lisätty linkit Euroopan lääkeviraston (European Medicines Agency, EMA) lääkevalmisteasiakirjoihin. Euroopan lääkevirasto hallinnoi keskitetyn menettelyn kautta myönnettyjä lääkkeitä ja julkaisee niiden tuotedokumentaatiot EU-maiden kielille käännettynä. Fimean palvelussa olevat linkit vievät Euroopan lääkeviraston verkkosivujen suomen- ja ruotsinkielisiin asiakirjaversioihin.

Euroopan lääkeviraston julkaisemat EPAR PI -asiakirjat sisältävät kauppanimen eri lääkemuotoja ja vahvuuksia koskevat tekstit jaoteltuna aiheittain: valmisteyhteenveto, erän vapauttamisesta vastaavat valmistajat, toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset, myyntiluvan muut ehdot ja edellytykset, ehdot tai rajoitukset, jotka koskevat lääkevalmisteen turvallista ja tehokasta käyttöä, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste.

Asiakirjoissa on kirjanmerkit, joiden avulla lukija pääsee halutessaan katsomaan suoraan esim. valmisteyhteenveto- tai pakkausselosteosiota.

Euroopan lääkeviraston hallinnoimia lääkkeitä ja niiden EPAR PI -asiakirjoja voi hakea Fimean valmisteyhteenvedot- ja pakkausselosteet -palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Sanasto:

EPAR PI, European Public Assessment Report Product Information, Euroopan julkinen arviointilausunto, tuoteinformaatio-osio

ATC, Anatomical Therapeutic Chemical, lääkkeen anatomis-terapeuttis-kemiallinen -luokitus

Lue lisää:

Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet -palvelu:

Lääketieto: Valmisteyhteenvedot ja Pakkausselosteet

Lisätietoja:

Veera Torkko, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3447

Krista Leppänen, projektisihteeri, p. 029 522 3381

Pirjo-Liisa Leivo, palvelusuunnittelija, p. 029 522 3629

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.