Sisältöjulkaisija

null Fimean pistokoe: kirurgiset suu-nenäsuojukset ovat suurimmaksi osaksi laadukkaita

Fimean pistokoe: kirurgiset suu-nenäsuojukset ovat suurimmaksi osaksi laadukkaita

18.2.2021

Fimea testautti pistokokeena kattavan otoksen Suomessa yleisimmin myynnissä olevista kirurgisista suu-nenäsuojuksista. Tulokset olivat suodatustehokkuuden osalta hyvät ja hengitysvastusten osalta kohtalaiset.

Testaukseen valittiin yleisesti päivittäistavarakaupoissa saatavilla olevista kirurgisista suu-nenäsuojuksista 10 eri tuotetta.

Testatut ominaisuudet olivat kirurgisten suu-nenäsuojusten bakteerisuodatuskyky ja hengitysvastus. Bakteerisuodatusprosentti (BFE) ilmaisee, miten tehokkaasti suojusten materiaalit suodattavat hyvin pieniä pisaroita. Hengitysvastuksen arvo kertoo siitä, miten helppo käyttäjän on hengittää suojuksen läpi.

Suu-nenäsuojus ei ole hengityksensuojain

Kirurginen suu-nenäsuojus ei ole hengityksensuojain, eikä sitä ole alun perin suunniteltu suojaamaan käyttäjäänsä. Keskeinen ero esimerkiksi tyypin FFP2-hengityksensuojaimeen on, että kirurginen suu-nenäsuojus ei ole täysin kasvojen myötäinen vaan se on sivulta auki. Kirurgisen suu-nenäsuojuksen hengitysvastus on siten pienempi, mutta suojaus reunoilta heikompi. Lisätietoa kasvoille laitettavista maskeista saa Työterveyslaitoksen ja THL:n sivuilta.

Nyt toteutettu testaus ei ollut kaikilta osin kattava, eikä täysin vastaa virallista standardin testijärjestelyä. Testauksen ulkopuolelle jäivät mm. mikrobiologinen puhtaus, roiskesuojaus ja kudosyhteensopivuus.

Fimea käyttää tuloksia osana kirurgisten suu-nenäsuojuksien markkinavalvonnan toimenpiteitä. Valmistajilta, joiden tuotteet eivät vastanneet täysin tuotemerkintöjen mukaista suorituskykyä, on pyydetty selvitys korjaavista toimenpiteistä. Tarvittaessa Fimea voi kieltää tuotteiden myynnin ja markkinoinnin.

COVID-19-pandemian hoidossa erilaisten suojusten ja maskien merkityksestä ja käytöstä on ollut EU:ssa ja kansalaisten keskuudessa runsaasti keskustelua. Kertakäyttöiset kirurgiset suu-nenäsuojukset ovat laajasti käytössä koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä. Kirurgisten suu-nenäsuojusten saatavuus on tällä hetkellä Suomessa hyvä.

Kuluttajan on hyvä tarkistaa, että kirurgisen suu-nenäsuojan pakkauksesta löytyvät seuraavat tiedot:

  • CE-merkki
  • valmistajan yhteystiedot
  • turvallista käyttöä varten ohjeet suomeksi/ruotsiksi tai kuvasymbolein

Kasvoille laitettavia maskeja on kolmea eri päätyyppiä: kansanmaskeja, kirurgisia suu-nenäsuojuksia sekä hengityksensuojaimia (esim. FFP2/FFP3). Kirurgisia suu-nenäsuojuksia on kolmea eri tyyppiä (I, II ja IIR).

Kirurgiset suu-nenäsuojukset ovat lääkinnällisiä laitteita, joita valvoo Suomessa Fimea. Markkinoilla olevien kirurgisten suu-nenäsuojusten tulee täyttää niille asetetut laatuvaatimukset.

 

Lue lisää

VTT:n raportti: Kirurgisten suu-nenäsuojusten suodatustehokkuus ja hengitysvastus (pdf)

Työterveyslaitoksen ohje suu- ja nenäsuojuksista

THL:n ohjeistus kasvomaskien käytöstä

Fimean verkkouutinen: Itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta – hengityksensuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja

Lisätietoja asiassa antaa:

Fimea

Jari Knuuttila, ylitarkastaja, p. 029 522 3274

Johanna Ekholm, yli-insinööri, p. 029 522 3272

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

VTT

Yhteydenotot tuotteiden suorituskyvyn mittauksista pyydämme osoittamaan sähköpostiosoitteeseen:

suojavarustetestaus@vtt.fi