Sisältöjulkaisija

null Fimea pyytää kommentteja lääkeinformaatioverkoston seuraavan kauden työryhmien kokoonpanoista

Fimea pyytää kommentteja lääkeinformaatioverkoston seuraavan kauden työryhmien kokoonpanoista

2.4.2014

Lääkeinformaatioverkoston käynnistämisvaihe päättyy vuoden 2014 lopussa. Hyvin alkanut toiminta ja yhteistyö lääkeinformaation kehittämiseksi kuitenkin jatkuu. Lääkeinformaation koordinaatioryhmä on päättänyt, että työryhmien seuraava kausi on kolmivuotinen 1.1.2015–31.12.2017.

Verkostossa toimivat seuraavat työryhmät, jotka jatkavat myös seuraavalle kaudelle:

 • lääkeinformaation koordinaatioryhmä ja sen tukena viestintätiimi
 • koulutustyöryhmä
 • tutkimustyöryhmä
 • lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä sekä
 • lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä.

Fimea pyytää kommentteja työryhmien kokoonpanoista

Työryhmien laadukkaan toiminnan varmistamiseksi Fimea pyytää kommentteja työryhmien kokoonpanoista. Sidosryhmien toivotaan kommentoivan erityisesti koordinaatioryhmän kokoonpanoa.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on lääkeinformaation tuottamisen ja järjestämisen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua lääkeinformaatiota sekä edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Koordinaatioryhmässä on käynnistämisvaiheessa ollut edustajat seuraavilta tahoilta:

 • Lääketeollisuus ry
 • Lääketietokeskus
 • Suomen Apteekkariliitto
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Yliopiston apteekin tietopalvelut
 • potilaiden edustus: Suomen Sosiaali- ja terveys ry
 • sairaanhoitajien edustus: Tehy ja Sairaanhoitajaliitto

Lisäksi jokainen työryhmä on nimennyt oman edustajansa koordinaatioryhmään.

Vapaamuotoiset kommentit voi lähettää Fimean kirjaamoon (kirjaamo@fimea.fi, diaarinumero 2369/60.04.01/2012 mainittava) 30.4.2014 mennessä.

Kommenttien pohjalta Fimea kutsuu lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoon seuraavalle kaudelle vuoden 2014 loppuun mennessä. Koordinaatioryhmä kutsuu kokoon muut lääkeinformaatioverkoston työryhmät.

Lääkeinformaatioverkosto toimii luotettavan lääkeinformaation puolesta

Lääkeinformaatioverkosto on kaikkien lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa, tunnetuksi tekemisessä ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Lääkeinformaatioverkostoa koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia, jota viedään käytäntöön työryhmien kehittämisprojekteissa.

Lue lisää:

Työryhmien ensimmäisen kauden kokoonpanot (pdf)

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lääkeinformaatiostrategia

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, (Lääkeinformaation koordinaatioryhmän sihteeri) p. 029 522 3513

Erkki Palva, johtaja, (Lääkeinformaation koordinaatioryhmän puheenjohtaja) p. 029 522 3300

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.