Sisältöjulkaisija

null Fimea muistuttaa apteekkeja itsehoitolääkkeiden myyntiin liittyvistä rajoituksista

Fimea muistuttaa apteekkeja itsehoitolääkkeiden myyntiin liittyvistä rajoituksista

15.1.2018

Fimean tietoon on tullut tapauksia, joissa apteekista on myyty asiakkaalle itsehoitoon tarkoitettuja särkylääkevalmisteita useita pakkauksia kerrallaan. Osa näistä tapauksista on johtanut vakaviin haittavaikutuksiin ja jopa asiakkaan sairaalahoitoon.

Fimea määrittää jokaiselle lääkevalmisteelle ja sen pakkauskoolle reseptistatuksen, joka kertoo, saako kyseistä lääkettä toimittaa ilman reseptiä ja kuinka suuren pakkauskoon sitä voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Jos asiakas tarvitsee lääkettä suuremman määrän kuin mitä lääkkeitä on itsehoitoon tarkoitetussa pakkauksessa, tulee asiakas tarvittaessa ohjata lääkärin vastaanotolle.

Fimea on havainnut myös apteekkitarkastusten yhteydessä, että apteekin kassalla työskentelevä henkilökunta ei ole aina tietoinen itsehoitolääkkeiden myyntirajoituksista tai niiden lääketurvallisuuteen liittyvistä syistä. Myyntiin liittyvät rajoitukset koskevat kaikkea itsehoitolääkemyyntiä riippumatta siitä, tapahtuuko myynti apteekin, sivuapteekin, apteekin palvelupisteen tai apteekin verkkopalvelun kautta.

Lääkelain mukainen neuvontavelvoite koskee myös itsehoitolääkkeitä

Itsehoitolääkkeitä myytäessä apteekissa on varmistuttava siitä, että asiakas on saanut riittävästi ohjausta ja neuvontaa lääkkeen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Lääkeneuvontaa apteekissa voivat antaa vain laillistetut farmaseutit ja proviisorit sekä tietyin rajoituksin farmasian oppilaat. Huomiota on kiinnitettävä myös samanaikaisesti ostettavien valmisteiden yhteensopivuuteen sekä varmistaa tarvittaessa valittavan lääkkeen soveltuvuus asiakkaan muuhun lääkitykseen tai hänen terveydentilaansa.

Lisäneuvontaa vaativien itsehoitolääkkeiden kohdalla tulee jokaisen asioinnin yhteydessä varmistua siitä, että asiakas on saanut myyntiluvan haltijan toimittaman, viranomaisen hyväksymän kirjallisen materiaalin mukaista neuvontaa apteekin farmaseutilta tai proviisorilta. Apteekin toimintatapojen tulee olla sellaiset, että missään käytännön tilanteessa ei ole mahdollista, että lisäneuvontaa vaativa itsehoitolääke toimitettaisiin ilman farmaseutin tai proviisorin antamaa neuvontaa.

Apteekissa on oltava lääkeneuvonnan tueksi tarvittavat tietolähteet ja valmiudet niiden käyttöön. Lisäksi apteekissa tulee olla toimintaohje lääkeneuvonnasta, johon sisältyy myös itsehoitolääkkeiden ja lisäneuvontaa vaativien itsehoitolääkkeiden oikean ja turvallisen käytön neuvonta.

Fimea julkaisee luetteloa myyntiluvallisten lääkevalmisteiden itsehoitopakkauksista. Luetteloa päivitetään tarvittaessa ja se julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi. Luettelo sisältää itsehoitovalmisteet ja –pakkauskoot, joilla on voimassaoleva myyntilupa. Lisäneuvontaa vaativat itsehoitolääkkeet on merkitty roosalla taustavärillä.

Lisätietoa itsehoitovalmisteista löytyy Fimean verkkosivuilta.

Lue lisää:

Itsehoitovalmisteet

Lisätietoja antaa

  • Yliproviisori Noora Oinonen, p. 029 522 3255
  • Jaostopäällikkö Pirjo Rosenberg, p. 029 522 3246
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.