Itsehoitovalmisteet

Itsehoitovalmisteet

Jokaiselle lääkevalmisteelle ja sen pakkauskoolle määritellään reseptistatus, joka kertoo, saako kyseistä lääkettä toimittaa ilman reseptiä ja kuinka suuren pakkauskoon sitä voi ostaa ilman lääkemääräystä. Ilman reseptiä myytäviä lääkkeitä kutsutaan itsehoito- tai käsikauppavalmisteiksi.

Itsehoitovalmisteita myydään ilman reseptiä.

Fimea on laatinut Kansallisen itsehoitolääkeohjelman, josta löytyy yksityiskohtaista tietoa suomalaisen itsehoitolääkinnän tavoitteista ja edellytyksistä sekä siitä, miten nykyinen itsehoitolääkevalikoima on kehittynyt.

Fimea julkaisee luetteloa myyntiluvallisten lääkevalmisteiden itsehoitopakkauksista. Luetteloa päivitetään tarvittaessa ja se julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi. Luettelo sisältää itsehoitovalmisteet ja -pakkauskoot, joilla on voimassaoleva myyntilupa.

Lisäneuvontaa vaativat itsehoitolääkkeet on merkitty roosalla taustavärillä.

Lista sisältää seuraavat tiedot:

  • vaikuttava-aine suomeksi ja latinaksi
  • tuotenimi
  • vahvuus
  • lääkemuoto
  • pakkauskoko
  • säilytysastia
  • ATC-koodi
  • myyntiluvan haltija.

Luettelo myyntiluvallisten lääkevalmisteiden itsehoitopakkauksista

Lisätietoa

Ei hakutuloksia