Sisältöjulkaisija

null Eurooppa kieltää tiettyjen mikrobilääkkeiden käytön eläimille – merkittävä askel työssä mikrobilääkeresistenssiä vastaan

Eurooppa kieltää tiettyjen mikrobilääkkeiden käytön eläimille – merkittävä askel työssä mikrobilääkeresistenssiä vastaan

22.7.2022

Euroopan komissio on 19.7.2022 julkaissut luettelon mikrobilääkkeistä ja -lääkeryhmistä, joiden käyttö eläimille on kiellettyä Euroopan unionissa siirtymäajan jälkeen. Suomessa jo 1990-luvulta saakka käytössä ollut vahva keino suitsia mikrobilääkeresistenssiä otetaan nyt lainsäädännöllä käyttöön koko unionissa.

Pohjoismaisen hallitun mikrobilääkekäytön periaatteiden mukaisia työkaluja on sisällytetty eläinlääkeasetukseen (2019/6), jonka yksi päätavoite on mikrobilääkeresistenssin suitsiminen. Suomessa tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttöä eläimille on rajoitettu lainsäädännöllä jo vuodesta 1998 lähtien. Vain ihmisen infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden luetteloa aletaan soveltamaan 9. helmikuuta 2023. Luettelossa olevia antibiootteja sekä virus- ja alkueläinlääkkeitä ei saa sen jälkeen käyttää eläimille. Kyseessä on merkittävä askel työssä mikrobilääkeresistenssiä vastaan. Suomessa asetuksen soveltaminen aiheuttaa kuitenkin vain vähän muutoksia eläinten hoitokäytänteisiin. Antibiootteja käytetään Suomessa eläimille maltillisesti (lisätietoja Fimean verkkosivuilta: Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC).

Mikrobilääkeluettelo perustuu Euroopan lääkeviraston tieteelliseen neuvontaan ja delegoidussa asetuksessa 2021/1760 hyväksyttyihin kriteereihin. Työhön osallistui ihmis- ja eläinlääketieteen, mikrobiologian sekä parasitologian asiantuntijoita eri tiedeyhteisöistä.

Asetuksen sisältöä tullaan päivittämään uuden tiedon valossa.

Lue lisää:

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden tai mikrobilääkeryhmien nimeämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 mukaisesti (EU 2022/1255) (pdf, EUR-Lex-sivusto)

Lisätietoja antaa

  • Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, p. 029 522 3394
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.