Sisältöjulkaisija

null Eläinten mikrobilääkkeiden kulutus vähentynyt useassa maassa – erot edelleen suuria

Eläinten mikrobilääkkeiden kulutus vähentynyt useassa maassa – erot edelleen suuria

15.10.2014

Euroopan lääkevirasto EMA on julkaissut neljännen raportin tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutuksesta Euroopassa. Kuten aikaisemmissakin raporteissa, ero mikrobilääkkeitä eniten ja vähiten käyttävien maiden välillä on huomattava.

Tiedot perustuvat eläinlääkkeiden pakkauskohtaiseen myyntiin, joka on suhteutettu tärkeimpien tuotantoeläinlajien määrään. Uutta raportissa on maakohtaisten muutosten esittäminen lääkeryhmittäin.

Kun eläinten mikrobilääkkeiden kulutusraportointi neljä vuotta sitten alkoi, tulokset saivat suurta huomiota ja useissa jäsenvaltioissa herättiin toimenpiteisiin kulutuksen hillitsemiseksi. Seurannassa on vuodesta 2010 alkaen ollut 20 maata, joista 18:ssa mikrobilääkkeiden kokonaismyynti tuotantoeläimille on vähentynyt. Alankomaissa myynti on laskenut jopa 49 %. Suomi kuuluu maihin, joissa mikrobilääkkeitä käytetään eläimille maltillisesti. Meillä kulutus on ollut tasaista.

Uuden raportin yhteistuloksissa yli 90 % mikrobilääkkeistä annettiin eläinryhmille rehun tai juomaveden mukana. Suomessa yleisimmin käytettyjä olivat injektiovalmisteet (lähes 60 %), eli lääkittiin ennen kaikkea eläinyksilöitä. Yhteistuloksissa eniten käytetty lääkeryhmä oli laajakirjoiset tetrasykliinit (37 %), Suomessa kapeakirjoinen penisilliini (52 %). Ihmisen lääkinnässä kriittisen tärkeitä mikrobilääkkeitä käytettiin Suomessa selvästi vähemmän kuin Euroopassa yleensä.

Lue lisää:

Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC

EMAn tiedote 15.10.2014

EMA: Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2012

Lisätietoja:

Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. 029 522 3354 (tavoitettavissa 20.10.2014)

Martti Nevalainen, eläinlääkäri, p. 029 522 3411Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.Henriette Helin-Soilevaara, ylitarkastaja, p. 040 489 3352 (tavoitettavissa 21.10.2014)

Liisa Kaartinen, ylitarkastaja, p.040 554 2238Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi.