Sisältöjulkaisija

null Eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen kasvu tasaantui 2009

Eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen kasvu tasaantui 2009

16.11.2010

Eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen kasvu tasaantui 2009

Mikrobilääkkeiden kokonaiskulutus eläimille väheni vuonna 2009 noin 5 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti väheni suun kautta annettavien, eläinten ryhmälääkintään käytettävien valmisteiden (tetrasykliinit, makrolidit ja linkosamidit) kulutus.

Verrattuna 2000-luvun alkuun eläimille käytetään kuitenkin enemmän mikrobilääkkeitä. Useilla valmisteista kohde-eläimiä on useampia, joten yksin kulutuslukujen perusteella ei voida tietää, mistä runsaampi käyttö johtuu.

Beetalaktaamit ovat edelleen eläimille eniten käytettyjä mikrobilääkkeitä (55 % kokonaiskulutuksesta), seuraavaksi käytetyimpiä olivat trimetopriimi-sulfonamidi-yhdistelmä (19 %) ja tetrasykliinit (14 %).

Lue lisää: Eläinlääkkeiden kulutusluvut

Lisätietoja:

Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, Eläinlääkevalvonta -yksikkö, p. (09) 4733 4285