Eläinlääkkeet aihekuva

Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä

Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä

Fimea seuraa eläinten mikrobilääkkeiden myyntiä lääketukkujen toimittamien tilastojen perusteella. Kulutusta on seurattu vuodesta 1995 ja se ilmoitetaan lääkeaineryhmittäin paino-yksikköinä (kg vaikuttavaa ainetta). Oletuksena on, että myydyt lääkkeet käytetään tarkkailujakson aikana. Kulutuksen ilmoittaminen painoyksikköinä ei huomioi muutoksia eläinten määrässä. Lisäksi lääkeryhmien teho painoyksikköä kohti vaihtelee eli saman tehon saavuttamiseksi eri lääkeaineita tarvitaan erilaiset määrät. Lääkeryhmien myyntiä tulee näistä syistä ennen kaikkea verrata saman luokan myyntiin pidemmällä aikavälillä.

Kokonaismyynti on 2010-luvulla alkupuolella ollut tasaista. Vuoden 2013 jälkeen myynti on vähentynyt yli 3000 kg ja oli 10 200 kg vuonna 2018. Etenkin suun kautta annettavien valmisteiden myynti on vähentynyt. Eläimille eniten myytyjä mikrobilääkkeitä olivat penisilliinit, tetrasykliinit ja sulfonamidi-trimetopriimi yhdistelmä. Ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden osuus on pysynyt pienenä.

Yksin kulutuslukujen perusteella ei voida päätellä mistä muutokset johtuvat. Jotta todellisia eläinten mikrobilääkkeiden käytössä tapahtuneita muutoksia voitaisiin arvioida, tulisi käytetty lääkemäärä selvittää eläinlajikohtaisesti ja suhteuttaa se eläinten lukumäärään. ESVAC -kulutuslukuprojektissa tuotantoeläinten lukumäärä on otettu huomioon. Eurooppalaisella mittapuulla Suomessa käytetään vähän mikrobilääkkeitä tuotantoeläimille. Meillä suositaan kapeakirjoisia mikrobilääkkeitä ja lääkitään useimmiten eläinyksilöitä ryhmien sijaan. Tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä eri maissa löytyy ESVAC -kulutuslukuprojektin tuloksista.

Tilastot mikrobilääkkeiden kulutuksesta eläimille

Tilastot mikrobilääkkeiden kulutuksesta eläimille

Suomi osallistuu eurooppalaiseen kulutuslukuprojektiin (European Surveillance of Vetarinary Antimicrobial Consumption, ESVAC). Kulutuksen laskenta on harmonisoitu projektin periaatteiden mukaiseksi vuosina 2009 – 2010.

Lääkeaineryhmittelyä on muutettu ja paikallisesti annettavien valmisteiden kulutuksen seurannasta luovuttu vuonna 2009. Vuosien 2001–2008 tuloksissa paikallisvalmisteiden kulutus sisältyy ”Kokonaiskulutus” -taulukon tietoihin vaikuttavan aineen mukaan lajiteltuna. Kulutus on ollut alle 200 kg/vuosi (alle 2 prosenttia kokonaiskulutuksesta).

Lääkeaineryhmistä EU-harmonisointi vaikuttaa ainoastaan penisilliinin tulokseen. Vertailun mahdollistamiseksi penisilliinin kulutus on laskettu sekä vanhalla että uudella menetelmällä. Yksityiskohtaisissa taulukoissa harmonisoinnista johtuvat muutokset esitetään omassa sarakkeessaan.

Lisätietoja

Lisätietoja