Eläinlääkkeet aihekuva

Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä

Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä

Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä

Fimea on seurannut eläinten mikrobilääkkeiden myyntiä lääketukkujen toimittamien tilastojen perusteella vuodesta 1995 alkaen. Yksityiskohtaiset tulokset on koottu Ruokaviraston, Fimean ja Helsingin yliopiston yhteiseen Finres vet-raporttiin, joka sisältää myös tiedot eläimistä eristettyjen bakteerien mikrobilääkeresistenssin kehityksestä Suomessa. Raportissa myynti ilmoitetaan paino-yksikköinä (kg vaikuttavaa ainetta) antotavan ja lääkemuodon mukaan. Utaretuubeista raportoidaan myös lypsylehmien määrään suhteutettu myynti ja tuotantoeläinten mikrobilääkekulutuksen EU-mittareista tuotantoeläinten kokonaismäärään suhteutettu myynti.


Eläinten mikrobilääkkeiden kokonaismyynti on 2010-luvulla vähentynyt selvästi, vaikka se vuonna 2019 lisääntyi hieman. Lähes kaksi kolmasosaa mikrobilääkkeistä annettiin eläinyksilöille ja loppukolmannes eläinryhmille. Antibioottiresistenssin torjunnan kannalta tulisi suosia yksilölääkintää aina kun se on mahdollista.


Injektiona annettava penisilliini on Suomessa eläimille ylivoimaisesti eniten myyty mikrobilääke. Seuraavina tulevat suun kautta annettavat tetrasykliinit ja sulfonamidi-trimetopriimi yhdistelmä, joiden molempien myynti lisääntyi vuonna 2019 selvästi. Ihmisten reserviantibioottien (WHO:n lista, ihmisten hoidossa kriittisen tärkeät mikrobilääkkeet, HPCIA)  myynti eläinten lääkintään on Suomessa erittäin vähäistä.

Finres vet raportit (Ruokavirasto)

Kohti eläinlajikohtaisia käyttötietoja 


Eläinten mikrobilääkkeiden myyntitietojen seuranta Suomessa harmonisoitiin eurooppalaisen eläinten mikrobilääkkeiden kulutusprojektin ESVAC:n mukaiseksi vuonna 2010. Tiedot perustuvat pakkauskohtaiseen myyntiin ja koska valmisteella voi olla useita kohde-eläinlajeja, ei tietoja saada eläinlajikohtaisesti.

 
Pelkkien myyntitietojen perusteella ei voi päätellä mistä muutokset eri lääkeryhmien myynnissä johtuvat. Jotta muutoksia voitaisiin paremmin arvioida, tulisi käytetty lääkemäärä selvittää eläinlajikohtaisesti ja suhteuttaa se eläinten lukumäärään. Komission eläinlääkeasetus (2019/6) edellyttää, että jäsenvaltiot toimittavat Euroopan lääkevirastolle eläinlajikohtaisia käyttötietoja vuodesta 2025 lähtien. Ruokavirasto kehittää parhaillaan tietojärjestelmää käyttödatan keräämiseksi. 


Toistaiseksi paras työkalu tuotantoeläinten mikrobilääkekulutuksen trendien seurantaan on eurooppalaisen ESVAC-kulutuslukuprojektin populaatiokorjattu myynti. Siinä tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kokonaismyynti on suhteutettu tuotantoeläinten kokonaismäärään. Eurooppalaisella mittapuulla Suomessa käytetään vähän mikrobilääkkeitä tuotantoeläimille. Meillä suositaan kapeakirjoisia mikrobilääkkeitä ja lääkitään useimmiten eläinyksilöitä ryhmien sijaan. 


Lähes kaikki eläinten mikrobilääketabletit on tarkoitettu koirien ja kissojen hoitoon. Seuraeläinten lukumäärästä ei Suomessa kuitenkaan ole kattavaa tilastoja, joten tablettien myynti raportoidaan painoyksikköinä (kg vaikuttavaa ainetta). 2010-luvulla seuraeläinten tablettien myynti on puolittunut.
 

Lisätietoja

Lisätietoja