Sisältöjulkaisija

null Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä muistuttaa asiakkaiden ja potilaiden osallisuudesta

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä muistuttaa asiakkaiden ja potilaiden osallisuudesta

12.9.2023

WHO:n Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään vuosittain 17. syyskuuta. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä. Tänä vuonna teemana on osallisuus eli asiakkaiden, potilaiden ja läheisten sitouttaminen ja heidän merkityksellisen roolinsa esiin nostaminen asiakas- ja potilasturvallisuudessa. 

Asiakkaiden ja potilaiden ääni kuuluville! – myös viranomaistyössä

Päivän slogan ”Asiakkaiden ja potilaiden ääni kuuluville!” tuo vahvasti esiin sen, mihin päivän toteutuksessa mukana olevat organisaatiot haluavat sitoutua ja mitä kehittää. Fimean potilasneuvottelukunnan tavoitteena on ollut potilasnäkökulmien lisääminen mukaan viranomaistehtäviin vuodesta 2020 lähtien.

Mukana toiminnassa on ollut 15–17 eri potilas- ja vammaisorganisaation edustajia kahdella eri toimikaudella 2020–2021 ja 2022–2023. Toiminnan avulla on vahvistettu tiedonkulkua Fimean ja järjestöjen välillä. Potilas- ja vammaisorganisaatioiden edustajien tuomat terveiset järjestöjen jäseniltä ovat olleet arvokkaita ja niistä on oltu kiinnostuneita laajasti Fimeassa. Potilasneuvottelukuntatoimintaa jatketaan myös kaudella 2024–2025.

Fimea koordinoi myös Kansallista Lääkeinformaatioverkostoa, joka välittää ja tuottaa luotettavaa lääkeinformaatiota kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lääkeinformaatioverkostossa on mukana laaja edustus eri lääkealan organisaatioista, myös useita potilasjärjestöjä.

Järjestöjen edustajat ovat mukana varmistamassa lääkkeen käyttäjien, potilaiden ja heidän läheistensä äänen kuulumisen. Esimerkiksi tavoitteena on, että Lääkeinformaatioverkoston kaikissa tilaisuuksissa kuullaan aina myös lääkkeen käyttäjän, potilaan tai läheisen puheenvuoro sekä tuotetaan luotettavaa lääkeinformaatiota myös kansalaisille.

Osallistu päivään sosiaalisessa mediassa

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän toteutuksesta kansallisesti vastaa STM ja päivän toimintaa koordinoi Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Voit osallistua päivään esimerkiksi viestimällä aiheesta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #WorldPatientSafetyDay, #AsiakasJaPotilasturvallisuuspäivä, #Osallisuus.

Lue lisää:

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sivuilta

Fimean potilasneuvottelukunta

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto