Euroopan farmakopea

Euroopan farmakopea on Euroopan neuvoston (EN) julkaisu, jota toimittaa Strasbourgissa sijaitseva lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Farmakopeaa tarvitsevat toiminnassaan lääketeollisuus, lääketukkukaupat, apteekit ja lääkevalvontaviranomaiset.

Euroopan farmakopea julkaistaan sekä painettuna että sähköisessä muodossa (USB-tikkuna sekä Online-versiona, sisältäen mobiili-/tablettiversion).

Farmakopea-aiheinen uutiskirje on suunniteltu sidosryhmiä palvelevaksi uutiskanavaksi, jossa esitetään ajankohtaisia farmakopea-aiheisia uutisia, koulutustietoa ja muita sidosryhmiä koskevia asioita.

Uutiskirje ilmestyy noin kolme kertaa vuodessa.

Jos haluat tilata uutiskirjeen sähköpostiisi tai peruuttaa sen, ilmoita yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta.