Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?

Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?

Saadaksesi parhaimman mahdollisen hyödyn lääkehoidostasi, selvitä jokaisesta käytössäsi olevasta lääkkeestä, mihin tarkoitukseen lääkettä käytetään ja kuinka pitkään käyttöä on tarkoitus jatkaa.

Voit myös tarkistaa, miten hyvin lääkehoitosi sujuu kahdeksan kysymyksen avulla: Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA - 8 kysymystä lääkehoidostasi.

Lääkehoidon seurannan työkaluksi on kehitetty myös TKOK -malli. Lyhenne TKOK tulee sanoista teho, käyttö, ongelmat ja kontrolli. Mallin kysymykset soveltuvat myös lääkkeen käyttäjän itsensä pohdittavaksi.

Tunnista ja seuraa lääkehoitosi vaikutuksia

Selvitä omasta lääkehoidostasi...

 • Miten lääkehoitosi vaikutuksia seurataan?
 • Mikä on lääkehoitosi tavoite (esim. taudin paraneminen tai toimintakyvyn paraneminen)
 • Pystytkö itse havaitsemaan vaikutuksen?
 • Täytyykö lääkkeen tehoa seurata esimerkiksi laboratoriokokein?
 • Kuinka nopeasti lääkkeen vaikutuksen pitäisi alkaa?
 • Milloin otat yhteyttä lääkäriin, jos lääke ei tehoakaan?

Kerro lääkkeesi vaikutuksista hoitavalle lääkärille.

Tunnista ja seuraa lääkehoidon haitta- ja yhteisvaikutuksia tai muita ongelmia

Selvitä omasta lääkehoidostasi...

 • Aiheuttaako lääkkeesi ohimeneviä haittoja käytön alussa?
 • Minkä haittojen vuoksi on otettava välittömästi yhteyttä hoitavaan lääkäriin?
 • Voitko itse tehdä jotakin haittavaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi?
 • Sopiiko uusi lääke käytettäväksi yhdessä muiden lääkkeiden kanssa?
 • Sopiiko käyttämäsi itsehoitolääke muuhun lääkitykseesi ja sairauksiisi, ja onko se oikea valinta oireisiisi?

Kerro lääkkeesi aiheuttamista haittavaikutuksista ja muista ongelmista hoitavalle lääkärille tai apteekissa.

Käy säännöllisesti yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sovituissa tarkastuksissa

 • Pitkäaikaissairauksien tilannetta on hyvä tarkastella säännöllisin väliajoin
 • Iäkkään lääkitys tulisi tarkistaa lääkärin vastaanotolla vähintään kerran vuodessa

Lääkehoidon seurannan TKOK-malli

Lääkehoidon seurannan TKOK-malli

TKOK-malli lääkehoidon seururannasta: kontrollit, teho, ongelmat, käyttö