Tulosohjaus

Tulosohjaus

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat:

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean välinen tulossopimus

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkelaitoksen välinen tulossopimus

Eduskunnan päättämät talousarviot

Seurantatiedot:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus:

Lääkelaitoksen toimintakertomus

Vuosikertomus 

Henkilöstötilinpäätös

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Fimean toimintavuodesta 2020 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Fimean toimintavuodesta 2019 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Fimean toimintavuodesta 2018 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toiminnasta vuodelta 2017 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta vuodelta 2016 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintavuodesta 2015 sekä tulossopimuskaudelta 2012–2015 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintavuodesta 2014 (pdf)

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat:

Fimean strategia

Vastuullisuusraportti 2021

Arvioinnit ja selvitykset:

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Valtiokonttorin ylläpitämä NETRA-tietopalvelu osoitteessa www.netra.fi.