Tulosohjaus

Tulosohjaus

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat:

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean välinen tulossopimus

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkelaitoksen välinen tulossopimus

2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002

Eduskunnan päättämät talousarviot

Seurantatiedot:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus

Lääkelaitoksen toimintakertomus

Henkilöstötilinpäätös

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintavuodesta 2014 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintavuodesta 2015 sekä tulossopimuskaudelta 2012–2015 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta vuodelta 2016 (pdf)

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat:

Fimean strategia vuosille 20162025

Arvioinnit ja selvitykset:

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Valtiokonttorin ylläpitämä NETRA-tietopalvelu osoitteessa www.netra.fi.