Tietoa Fimeasta aihekuva

Strategia

Strategia 2016-2025

Toiminta-ajatus

Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa sekä edistää lääkkeiden järkevää käyttöä väestön terveydeksi.

Visio

Lääkkeiden vaikuttavuus, turvallisuus, saatavuus ja järkevä käyttö sekä lääkealan toimintaedellytykset Suomessa ovat maailman huipputasoa.

Arvot

Vaikuttavuus
Olemme aktiivinen lääkealan vaikuttaja kansallisesti ja kansainvälisesti. Hoidamme tehtävämme vastuullisesti ja tuloksellisesti väestön terveyden parhaaksi hyvään asiantuntijuuteen, kokemukseen ja laajaan verkostoitumiseen perustuen.

Edelläkävijyys
Kehitämme ammattitaitoamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Hyödynnämme kertynyttä tietoa ja osaamista lääkealan kehittämiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Etsimme ennakkoluulottomasti uusia näkökulmia ja luomme innovatiivisia toimintatapoja.

Luotettavuus
Luotettavuus syntyy avoimuudesta, eettisyydestä, asiantuntijuudesta ja johdonmukaisuudesta. Tuottamamme tieto on tutkimustuloksiin perustuvaa ja riippumatonta sekä päätöksemme ennakoitavia ja perusteltuja. Pidämme sen, minkä lupaamme.

Yhteistyön ja yksilön arvostaminen
Teemme työtä yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi, toisiamme arvostaen ja tukien. Kannustava ja oikeudenmukainen ilmapiiri vahvistaa yhteisöllisyyttä, työssä viihtymistä ja työn tuloksellisuutta.