Julkaisut

Julkaisut

Fimea julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvää tietoa julkaisusarjoissaan sekä erillisjulkaisuina.

Fimean kaikki julkaisut löytyvät Julkarista, joka on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto. 

Fimean määräykset, ohjeet ja päätökset löydät Fimean verkkosivujen Lait ja ohjeet -osiosta.

Sic!-verkkolehti

Sic!-verkkolehti on verkossa ilmaiseksi kaikkien luettavissa. Uusi teemanumero ilmestyy 3–4 kertaa vuodessa, lisäksi verkkolehdessä julkaistaan tuoreita artikkeleita teemanumeroiden välillä. Sivuillamme voi myös antaa palautetta Sic!:in toimitukselle.

Tutustu Sic!:iin

Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan yhteistyössä toimittama tilastojulkaisu, joka sisältää sekä lääkkeiden kulutustietoja että sairausvakuutuksen korvaustietoja. 

Uusimmat tilastot

Suomen lääketilasto 2021 (www.julkari.fi)

Suomen lääketilasto 2020 (www.julkari.fi)

Suomen lääketilasto 2019 (www.julkari.fi)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja

Julkari-listaus

Mikkola, Heidi
Jyrkkä, Johanna
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
2023-01
ISSN 1799-7143
Grönholm, Essi
Ruotsalainen, Jani
Lamminsalo, Marko
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
2022-12
ISSN 1799-7143
Oravilahti, Tuomas
Grönholm, Essi
Lamminsalo, Marko
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
2022-12
ISSN 1799-7143
Grönholm, Essi
Lamminsalo, Marko
Ruotsalainen, Jani
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
2022-09
ISSN 1799-7143
Lamminsalo, Marko
Oravilahti, Tuomas
Ruotsalainen, Jani
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
2022-09
ISSN 1799-7143