Julkaisut

Fimea julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvää tietoa julkaisusarjoissaan sekä erillisjulkaisuina

Painettuja julkaisuja voi tilata Fimeasta verkkosivuilla olevan tilauslomakkeen kautta. Huomioithan, että osasta julkaisuja ei välttämättä ilmesty painettua versiota lainkaan.

Muutamista julkaisuista laaditut selkokieliset tiivistelmät ovat omalla sivullaan Kansalaisen lääketieto -osiossa. Fimean määräykset, ohjeet ja päätökset löydät Lait ja ohjeet -osiosta.

Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto 2009 (pdf)
Suomen lääketilasto 2010 (pdf)
Suomen lääketilasto 2011 (pdf)
Suomen lääketilasto 2012 (pdf)
Suomen lääketilasto 2013 (pdf)
Suomen lääketilasto 2014 (pdf)
Suomen lääketilasto 2015 (pdf)
 

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2011 (pdf).
Triptaanien kustannusvaikuttavuus akuutin migreenikohtauksen hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2011 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2010.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2012 (pdf).
Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020. 2., korjattu painos.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2012 (pdf).
Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. 2., korjattu painos.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2012 (pdf).
Fimean suositus potilasnäkökulman huomioimisesta haastattelututkimuksella lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa sekä siihen liittyvässä lääkeinformaatiossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 4/2012 (pdf).
Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2012 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2011.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2013 (pdf).
Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2013 (pdf).
Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2013 (pdf).
Erytropoieesia stimuloivat lääkehoidot syöpäpotilaiden anemian hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 4/2013 (pdf).
Edenneen munuaissyövän ensilinjan lääkehoidot.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2013 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2009–2012. 2., korjattu painos.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 6/2013 (pdf).
Essitalopraami ja sitalopraami masennuksen hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2013 (pdf).
Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2014 (pdf).
Väestön näkemyksiä itsehoitolääkkeistä. Saatavuus, riskit ja tiedon saanti.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2014 (pdf).
Lääketiedon tarpeet ja lähteet – väestökysely lääkkeiden käyttäjille.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2014 (pdf).
Bevasitsumabi metastasoituneen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 4/2014 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2010–2013.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2014 (pdf).
Asetyylikoliiniesteraasin estäjät ja memantiini Alzheimerin taudin hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2015 (pdf).
Kansallinen itsehoitolääkeohjelma.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2015 (pdf).
Radium-223-dikloridi kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2015 (pdf).
Trastutsumabiemtansiini HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 4/2015 (pdf).
Ramusirumabi edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2015 (pdf).
PD-1-vasta-aineet edenneen melanooman hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 6/2015 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2011–2014.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2015 (pdf).
Idarusitsumabi verenohennuslääke dabigatraanin vaikutuksen kumoamisessa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2016 (pdf).
Lasten ja nuorten mielipiteitä lääkkeistä ja lääketutkimuksista – kysely lapsille ja nuorille.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2016 (pdf).
Karfiltsomibi uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2016 (pdf).
Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 4/2016 (pdf).
PD-1- ja PD-L1-vasta-aineet. Uudet mahdolliset käyttöaiheet ja käyttöönoton kustannukset lähivuosina.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2016 (pdf).
Nivolumabi edenneen munuaissyövän hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 6/2016 (pdf).
Nivolumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2016 (pdf).
C-hepatiitin uudet lääkehoidot ja hoitolinjausten vaikutukset Suomessa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 8/2016 (pdf).
Moniammatillisuus ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä - kansallinen selvitys ja suositukset.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 9/2016 (pdf).
Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito edenneen melanooman hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 10/2016 (pdf).
Nab-paklitakseli haiman adenokarsinooman ensilinjan hoidossa - arviointikooste.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 11/2016 (pdf).
Daratumumabi uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 12/2016 (pdf).
Elotutsumabi uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 13/2016 (pdf).
Pembrolitsumabi PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa - arviointikooste.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 14/2016 (pdf).
Reslitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2017 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2012–2015. 2. korjattu painos.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2017 (pdf).
Mepolitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2017 (pdf).
Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa – toimenpiteet ja vaikutukset.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 4/2017 (pdf).
Daratumumabi-yhdistelmähoito multippelin myelooman hoidossa.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2017 (pdf).
Nusinerseeni spinaalisen lihasatrofian hoidossa.

Sic! – Lääketietoa Fimeasta

Sic!-lääketietolehti on verkossa ilmaiseksi kaikkien luettavissa. Uusi numero ilmestyy neljästi vuodessa, lisäksi verkkolehdessä julkaistaan tuoreita artikkeleita myös painettujen numeroiden välillä. Sivuillamme voi myös kommentoida artikkeleita sekä käydä keskustelua asiantuntijoiden kanssa lehdessä käsitellyistä aiheista.

Tutustu Sic!:iin