Hyppää sisältöön

Saatavuushäiriöt

Saatavuushäiriöt

Saatavuushäiriötausta

Saatavuushäiriöhaussa esitetyt tiedot perustuvat lääkeyrityksen toimittamiin tietoihin. Saatavuushäiriön kesto perustuu lääkeyrityksen arvioon ja lääkeyrityksellä on vastuu päivittää tieto saatavuushäiriön kestosta, jos siinä tapahtuu muutoksia.

Lääkkeiden markkinoille tuonnista ja kaupanpidon lopettamisesta vastaa lääkeyritys.

Kysy tarvittaessa lisätietoja lääkeyritykseltä. Yhteystiedot on mainittu saatavuushäiriöhaussa valmisteen tiedoissa. On hyvä huomata, että lääkeyritys voi sijaita myös muualla kuin Suomessa (toisessa EU/ETA-maassa).

Taustatietoa lääkkeiden saatavuudesta Suomessa
Saatavuushäiriötiedot löytyvät myös avoimena datana

LaakehakuSaatavuushairio

RSS
Päivitetty Lääkkeen nimi Vahvuus Lääkemuoto Pakkauskoko ATC-luokka Vaikuttavat aineet Myyntiluvan haltija Saatavuushäiriö alkaa Häiriö päättyy Lisätieto Ilmoituksen päivämäärä Ensimmäinen ilmoitus vnr Tyyppi Velvoitevarastointi

Järjestä saatavuushäiriöt

Mitä rinnakkaisjakelu

Mitä "rinnakkaisjakelu" tarkoittaa saatavuustietona?


Rinnakkaisjakeluvalmiste on Euroopan lääkeviraston (EMA) keskitetyn menettelyn kautta myyntiluvan saanut lääkevalmiste, jonka rinnakkaisjakelee Suomeen muu kuin alkuperäisen myyntiluvan saaneen yrityksen jakelija. Fimea ei saa tietoja näiden valmisteiden saatavuushäiriöistä lääkelain (395/1987) 27 §:n perusteella, ellei rinnakkaisjakelija toimita tietoja Fimeaan vapaaehtoisesti. Tästä syystä tiedot näiden valmisteiden saatavuudesta ovat epävarmoja.

Epävarma saatavuus

Mitä epävarma saatavuus tarkoittaa?
 

Fimea kirjaa epäillyksi saatavuushäiriöksi kaupan olevien lääkevalmisteiden puutteet, jotka perustuvat Fimean omiin selvityksiin. Tällöin lääkevalmistetta ei ole välttämättä saatavilla Suomen markkinoillatarvetta vastaavaa määrää. Myyntiluvanhaltija ei ole ilmoittanut asiasta Fimeaan velvoitteensa mukaisesti.

Epäillyn saatavuushäiriötilanteen tiedot päivittyvät myyntiluvanhaltijan tehtyä saatavuushäiriöilmoituksen ajantasaisin tiedoin. Fimean ilmoituksen alkamispäivämääräksi on merkitty Fimean selvityspäivämäärä. Päättymispäivämäärä ei ole tiedossa, siksi päivämääräksi merkitään Fimeassa 31.12.2099.