Julkaisuaikataulu

Julkaisuaikataulu

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon julkaisuaikataulu v. 2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisee vaihtokelpoisten lääkkeiden luettelon viimeistään 45 kalenteripäivää ennen luettelon voimaantuloa sekä lääketason luettelona (pdf-muodossa) että tietokantaan ladattavassa muodossa pakkaustason tiedot (ascii). Tiedoston kokoaminen aloitetaan noin viisi päivää ennen sen julkaisemista. Kokoamisvaiheen aikana myönnettyjä myyntilupia ei enää lisätä tiedostoon. Tietokantaan ladattava tiedosto päivitetään luettelon julkaisemisen jälkeen myyntiluvan haltijoilta saadun tiedon mukaan ja julkaistaan uudelleen 38 kalenteripäivää ennen luettelon voimaantuloa.

Voimassaolojakso Fimea julkaisee luettelon viimeistään 45 kalenteripäivää ennen Myyntiluvan haltijoilta kaupanolon tarkistukset ja korjaukset viimeistään Päivitetty ladattava tiedosto (38 pv)
1.4.–30.6.2019 14.2.2019 21.2.2019 22.2.2019
1.7.–30.9.2019 16.5.2019 23.5.2019 24.5.2019
1.10.–31.12.2019 16.8.2019 23.8.2019 26.8.2019
1.1.–31.3.2020 15.11.2019 22.11.2019 25.11.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyytää myyntiluvan haltijoita tarkastamaan omat valmisteensa ja niiden kaupanolotiedot aina lääkevaihtoluettelon julkaisemisen jälkeen ja ilmoittamaan mahdolliset korjaukset/täydennykset viimeistään oheisessa taulukossa mainittuina päivinä. Ilmoitukset tehdään lomakkeilla, jotka löytyvät Fimean verkkosivuilta.