Kehittäminen aihekuva

Lääkkeiden käyttö ja saatavuus

Lääkkeiden käyttö ja saatavuus

Lääkelain (395/1987) tarkoitus on ylläpitää ja edistää lääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Lääkkeiden toimittamista koskevan määräyksen (2/2016) mukaan apteekkien tulee ilmoittaa kirjallisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle kalenterivuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisen vuoden aikana toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä.

Annosjakelulääkemääräysten kirjaaminen muuttui 1.4.2015, minkä takia aikaisempien vuosien lääkemääräysten lukumäärät eivät ole vertailukelpoisia muutoksen jälkeisten lukumäärien kanssa.

Lääkelain (395/1987) tarkoituksena on varmistaa myös lääkkeiden saatavuus maassa. Fimea julkaisee verkkosivuillaan myyntiluvan haltijoiden tiedotteita lääkkeiden tilapäisistä saatavuushäiriöistä yhteistyössä myyntiluvan haltijoiden kanssa.

Lääkkeiden käytön ja saatavuuden tunnusluvut

Toimitetut lääkemääräykset

Taulukko. Yksityisten ja yliopistojen apteekkien toimittamat lääkemääräykset vuosina 2009─2019 (milj. lääkemääräystä). Annosjakelumääräysten kirjaaminen muuttunut 1.4.2015, minkä takia vuodet 2015─2019 eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Yksityiset apteekit

43,75

44,98

45,38

46,89

47,62

48,07

50,55

53,03

55,16

57,14

59,37

Yliopistojen apteekit

4,88

4,86

4,78

4,81

4,78

4,89

5,24

5,78

6,09

6,16

6,30

Yhteensä

48,63

49,84

50,16

51,70

52,40

52,96

55,79

58,81

61,25

63,30

65,67

Apteekeista vuosina 2009-2019 toimitetut lääkemääräykset, viivadiagrammi. Apteekeista toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä on noussut kymmenen vuoden aikana yli 17 miljoonalla eli 35 prosenttia.

Kuvio. Yksityisten ja yliopistojen apteekkien toimittamat lääkemääräykset vuosina 2009─2019 (milj. lääkemääräystä). Annosjakelumääräysten kirjaaminen muuttunut 1.4.2015, minkä takia vuodet 2015─2019 eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Saatavuushäiriötiedotteet

Taulukko. Fimealle tehdyt lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitukset vuosina 2010─2019

Vuosi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lukumäärä

67

73

156

316

457

430

525

858

1213

1694

Lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitukset 2010-2019, pylväsdiagrammi. Fimealle tehtiin lääkkeiden saatavuushäiriöilmoituksia yli 25 kertaa enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2010.

Kuvio. Fimealle tehdyt lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitukset vuosina 2010─2019

Lue lisää:

Saatavuushäiriötiedotteet