Valvontalautakunta

 

Apteekkien osalta valvontalautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan asiat, jotka koskevat lääkelain 40 ja 43 §:ssä tarkoitettua apteekkiluvan myöntämistä, sanotun lain 49 §:ssä tarkoitettua väliaikaista kieltoa hoitaa apteekkia ja lain 50 §:ssä tarkoitettua apteekkiluvan peruuttamista sekä lääkelain 51 §:ssä tarkoitettuja kurinpitotoimia.

Valvontalautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään kaksi muuta jäsentä. Yhden jäsenistä tulee edustaa farmaseuttista ja yhden oikeudellista asiantuntemusta. Valvontalautakunnasta säädetään laissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (593/2009, 4 §).

Valvontalautakunnan kokoonpano

Valvontalautakunnan seuraavat kokoukset
(päivämäärät sitoumuksetta):

  • 20.9.2018
  • 25.10.2018
  • 29.11.2018
  • 13.12.2018