Tietoa Fimeasta aihekuva

Lautakunnat

Lautakunnat

Valvontalautakunnan tehtävänä on käsitellä lääkkeiden teollista valmistusta koskevan luvan, lääketukkukauppaluvan, veripalvelutoimintaluvan ja apteekkiluvan myöntämistä sekä edellä mainittujen lupien peruuttamista sekä mahdollisia kurinpitotoimia.

Farmakopeakomitean tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja farmakopeaa koskevissa asioissa. Lautakuntien ja farmakopeakomitean toimikausi on kolmivuotinen.

Valvontalautakunnan kokoonpano

Toimikausi 7.11.2021 - 6.11.2024

Puheenjohtaja 
Yksikön päällikkö Eeva Leinonen

Varapuheenjohtaja
Yliproviisori Anna von Bonsdorff-Nikander

Jäsenet ja varajäsenet

Johtaja Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Esittelijäneuvos, ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)
Ylilääkäri Vesa Mustalammi (Yksikön päällikkö Timo Mauriala
Neuvotteleva lakimies Risto Salmi (Lakimies Sanna Hyttinen)

Farmakopeakomitean kokoonpano

Toimikausi 1.3.2019–28.2.2022

Puheenjohtaja
Yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle

Varapuheenjohtaja
Professori Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta

Jäsenet
Senior QA advisor, Quality Management Leena From, Orion Oyj
Laboratoriopäällikkö Tuula Hauta-aho, Yliopiston Apteekki, Analyyttinen laboratorio
Osastopäällikkö Mervi Lankinen, SPR Veripalvelu, Laboratoriopalvelut
Yliopistonlehtori Katja Pajula, Itä-Suomen yliopisto,  Farmasian laitos
Erikoistutkija Jukka Pakkanen
Akatemiatutkija Päivi Tammela, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta

Sihteeri
Jaostopäällikkö Piia Salo