Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Apteekkilupien hakeminen sähköisesti

Apteekkilupahakemusten viimeinen jättöpäivä on torstai.

Fimea toimittaa apteekkilupapäätökset ensisijaisesti hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Huom! Fimea ryhtyi vuoden 2021 alusta lähtien laskuttamaan apteekkilupien käsittelymaksun heti luvan myöntämisen jälkeen. 
Lisätietoa: https://www.fimea.fi/-/muutos-apteekkilupien-kasittelymaksun-laskutukseen

Apteekkilupia voi hakea sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan osoitteessa:

asiointi.fimea.fi

Kuntakohtaiset sijaintialuepäätökset ovat nähtävissä Fimean verkkosivuilla Apteekkien sijaintialuepäätökset

 

KUULUTUS
 

Haapaveden apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.
Apteekin tulee sijaita Haapaveden kaupungin alueella.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019,2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 2.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 9.2.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 10.1.2023.
 

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Helsingin 17. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita sijaita Helsingin kaupungin toisella (2.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2020/000113, 16.11.2021).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Helsinki on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on suomi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 9.2.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 10.1.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Lahden 3. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Lahden kaupungin alueella (Fimea dnro 000874/06.08.00.00/2016, 18.05.2018).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 9.2.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 10.1.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Rauman 1. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Rauman kaupungin läntisellä (1.) apteekkialueella (Fimea dnro 1523/11.03.08/2011, 6.6.2011).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 3.

Samassa yhteydessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus kuuluttaa haettavaksi erillisellä hakukuulutuksella oikeuden pitää Otan sivuapteekkia Rauman kaupungin Otanlahden kaupunginosassa. 

Oikeutena olevaa sivuapteekkia tulee hakea erikseen.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 9.2.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 10.1.2023

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Otan sivuapteekin sivuapteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi. Sivuapteekin tulee sijaita Rauman kaupungissa Otanlahden kaupunginosassa. Otan sivuapteekki toimii tällä hetkellä Rauman 1. apteekin alaisuudessa. 

Sivuapteekkilupaa voi hakea apteekkari tai apteekkiluvan saanut laillistettu proviisori.

Sivuapteekkilupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Sivuapteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseensa asiakirjat, joihin hän haluaa vedota lääkelain 52 §:n 3 momentin mukaisessa arvioinnissa.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 9.2.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 10.1.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Toivakan apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Toivakan kunnassa.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Apteekkilupaan liittyy ehto ylläpitää Leivonmäen sivuapteekkia Joutsan kunnan Leivonmäen alueella.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 9.2.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 10.1.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Uuraisten apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Uuraisten kunnassa.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 9.2.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 10.1.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori