Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Apteekkilupien hakeminen sähköisesti

Apteekkilupahakemusten viimeinen jättöpäivä on torstai.

Fimea toimittaa apteekkilupapäätökset ensisijaisesti hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Huom! Fimea ryhtyi vuoden 2021 alusta lähtien laskuttamaan apteekkilupien käsittelymaksun heti luvan myöntämisen jälkeen. 
Lisätietoa: https://www.fimea.fi/-/muutos-apteekkilupien-kasittelymaksun-laskutukseen

Apteekkilupia voi hakea sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan osoitteessa:

asiointi.fimea.fi

Kuntakohtaiset sijaintialuepäätökset ovat nähtävissä Fimean verkkosivuilla Apteekkien sijaintialuepäätökset

 

KUULUTUS 

Euran 1. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Euran kunnan eteläisellä (1.) apteekkialueella (Fimea dnro 801/11.03.08/2009, 9.3.2011).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 3.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023. 

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori                                        

 

KUULUTUS

Hartolan apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Hartolan kunnassa.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023. 

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori

 

KUULUTUS

Helsingin 48. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Helsingin kaupungin toisella (2.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2020/000113,16.11.2021).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 3.

Helsinki on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on suomi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori

 

KUULUTUS

Helsingin 64. apteekin (perustettava) apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Helsingin kaupungin toisella (2.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2020/000113,16.11.2021).

Apteekki on uusi perustettu apteekki, jolla ei ole lääkemyynnin liikevaihtotietoja apteekin suuruusluokan ilmoittamiseksi.

Helsinki on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on suomi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori   

 

KUULUTUS

Helsingin 65. apteekin (perustettava) apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Helsingin kaupungin toisella (2.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2020/000113,16.11.2021).

Apteekki on uusi perustettu apteekki, jolla ei ole lääkemyynnin liikevaihtotietoja apteekin suuruusluokan ilmoittamiseksi.

Helsinki on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on suomi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori

   

KUULUTUS

Helsingin 66. apteekin (perustettava) apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Helsingin kaupungin toisella (2.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2020/000113,16.11.2021).

Apteekki on uusi perustettu apteekki, jolla ei ole lääkemyynnin liikevaihtotietoja apteekin suuruusluokan ilmoittamiseksi.

Helsinki on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on suomi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori

                             

KUULUTUS

Helsingin 67. apteekin (perustettava) apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Helsingin kaupungin toisella (2.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2020/000113,16.11.2021).

Apteekki on uusi perustettu apteekki, jolla ei ole lääkemyynnin liikevaihtotietoja apteekin suuruusluokan ilmoittamiseksi.

Helsinki on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on suomi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori

 

KUULUTUS

Jyväskylän 6. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Jyväskylän kaupungin Säynätsalon (5.) apteekkialueella (Fimea dnro 2782/11.03.08/2011, 14.2.2012).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1. 

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023. 

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori

 

KUULUTUS

Kalajoen 1. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Kalajoen kaupungin pohjoisella (1.) apteekkialueella (Fimea dnro 2502/11.03.08/2011, 10.8.2011).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 3.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori

 

KUULUTUS

Kuusamon 1. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Kuusamon kunnassa (LL dnro 63/811/97, 17.6.1997).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 3.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori

 

KUULUTUS

Oulun 4. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Oulun kaupungin keskisellä (1.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2019/000294, 26.6.2020).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 3.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 6.7.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 6.6.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Haminan 1. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Haminan kaupungin itäisellä apteekkialueella (LL Dnro 1766/50/2002, 13.12.2004).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020, 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 3.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS
 

Helsingin 38. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Helsingin kaupungin toisella (2.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2020/000113,16.11.2021).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 2.

Helsinki on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on suomi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS
 

Kempeleen 1. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Kempeleen kunnassa.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 2.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen Yksikön päällikkö

Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS
 

Lappeenrannan 2. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Lappeenrannan kaupungin keskisellä (1.) apteekkialueella (Dnro Fimea 2258/11.03.08/2011, 11.8.2011).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020, 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 3.

Apteekkilupaan liittyy ehto ylläpitää Taipalsaaren sivuapteekkia Taipalsaaren kunnan alueella.

Samassa yhteydessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus kuuluttaa haettavaksi erillisellä hakukuulutuksella oikeuden pitää Voisalmen sivuapteekkia Lappeenrannan kaupungin Voisalmen kaupunginosassa. Oikeutena olevaa sivuapteekkia tulee hakea erikseen.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS
 

Voisalmen sivuapteekin sivuapteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Sivuapteekin tulee sijaita Lappeenrannan kaupungissa Voisalmen kaupunginosassa.

Voisalmen sivuapteekki toimii tällä hetkellä Lappeenrannan 2. apteekin alaisuudessa.

Sivuapteekkilupaa voi hakea apteekkari tai apteekkiluvan saanut laillistettu proviisori.

Sivuapteekkilupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Sivuapteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseensa asiakirjat, joihin hän haluaa vedota lääkelain 52 §:n 3 momentin mukaisessa arvioinnissa.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS
 

Muhoksen apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Muhoksen kunnassa.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 3.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö

Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS
 

Oulun 14. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Oulun kaupungin keskisellä (1.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2019/000294, 26.6.2020).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 4.

Samassa yhteydessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus kuuluttaa haettavaksi erillisellä hakukuulutuksella oikeuden pitää Kellon sivuapteekkia Oulun kaupungin Kellon kaupunginosassa. Oikeutena olevaa sivuapteekkia tulee hakea erikseen.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö

Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Kellon sivuapteekin sivuapteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.
Sivuapteekin tulee sijaita Oulun kaupungissa Kellon kaupunginosassa. Kellon sivuapteekki toimii tällä hetkellä Oulun 14. apteekin alaisuudessa.

Sivuapteekkilupaa voi hakea apteekkari tai apteekkiluvan saanut laillistettu proviisori.

Sivuapteekkilupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Sivuapteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseensa asiakirjat, joihin hän haluaa vedota lääkelain 52 §:n 3 momentin mukaisessa arvioinnissa.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen. Yksikön päällikkö

Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Oulun 16. apteekin (perustettava) apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Oulun kaupungin keskisellä (1.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2019/000294, 26.6.2020).

Apteekki on uusi perustettu apteekki, jolla ei ole lääkemyynnin liikevaihtotietoja apteekin suuruusluokan ilmoittamiseksi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö

Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Oulun 17. apteekin (perustettava) apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Oulun kaupungin keskisellä (1.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2019/000294, 26.6.2020).

Apteekki on uusi perustettava apteekki, jolla ei ole lääkemyynnin liikevaihtotietoja apteekin suuruusluokan ilmoittamiseksi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö

Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Oulun 18. apteekin (perustettava) apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Oulun kaupungin keskisellä (1.) apteekkialueella (Dnro FIMEA/2019/000294, 26.6.2020).

Apteekki on uusi perustettava apteekki, jolla ei ole lääkemyynnin liikevaihtotietoja apteekin suuruusluokan ilmoittamiseksi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö

Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Perhon apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Perhon kunnassa.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö

Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Rantasalmen apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Rantasalmen kunnassa.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS
 

Turun 17. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Turun kaupungin pohjoisella (1.) apteekkialueella (Dnro Fimea 001426/06.08.00.00/2016, 23.8.2016).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 4.

Samassa yhteydessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus kuuluttaa haettavaksi erillisellä hakukuulutuksella oikeuden pitää Koivulan sivuapteekkia Peltolan-Haritun alueella. Oikeutena olevaa sivuapteekkia tulee hakea erikseen.

Turku on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on suomi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö

Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS


Koivulan sivuapteekin sivuapteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.
Sivuapteekin tulee sijaita Turun kaupungissa Peltolan-Haritun alueella.
Turku on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on suomi.
Koivulan sivuapteekki toimii tällä hetkellä Turun 17. apteekin alaisuudessa.
Sivuapteekkilupaa voi hakea apteekkari tai apteekkiluvan saanut laillistettu proviisori.

Sivuapteekkilupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Sivuapteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseensa asiakirjat, joihin hän haluaa vedota lääkelain 52 §:n 3 momentin mukaisessa arvioinnissa.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 8.6.2023 ennen kello 16.15.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Yksikön päällikkö

Tommi Rantalainen, Yliproviisori