Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Apteekkilupien hakeminen sähköisesti

Huom. Apteekkilupahakemusten viimeinen jättöpäivä on torstai. 

HUOMI! Fimea toimittaa apteekkilupapäätökset jatkossa ensisijaisesti hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.


Apteekkilupia voi hakea sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan osoitteessa: https://asiointi.fimea.fi/

 

KUULUTUS

Täten julistetaan Kauniaisten apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.


Apteekin tulee sijaita Kauniaisten kaupungissa.

 

Kauniainen on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on suomi.
 

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään torstaina 25.6.2020 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.
 

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 26.5.2020.
 

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori
 

Julkipannaan ja julkaistaan Virallisessa lehdessä.
 

KUULUTUS
 

Täten julistetaan Kouvolan 5. apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.
 

Apteekin tulee sijaita Kouvolan kaupungin keskisellä (1.) apteekkialueella (Fimea dnro 000004/06.08.00.00/2019; 6.3.2019).
 

Apteekkilupaan liittyy ehto ylläpitää Sippolan sivuapteekkia Kouvolan kaupungin Sippolan alueella.
 

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään torstaina 25.6.2020 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.
 

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 26.5.2020.
 

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori
 

Julkipannaan ja julkaistaan Virallisessa lehdessä.
 

KUULUTUS
 

Täten julistetaan Porin 11. apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.
 

Apteekin tulee sijaita Porin kaupungin Satakunnan keskussairaalan (2.) apteekkialueella (Fimea dnro FIMEA/2020/000273; 11.3.2020).
 

Apteekkilupaan liittyy ehdot ylläpitää Kiikoisten sivuapteekkia Sastamalan kaupungin Kiikoisten taajamassa ja Lavian sivuapteekkia (perustettava) Porin kaupungin Lavian taajamassa.
 

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään torstaina 25.6.2020 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.
 

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 26.5.2020.
 

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori
 

Julkipannaan ja julkaistaan Virallisessa lehdessä.
 

KUULUTUS
 

Täten julistetaan Rauman 4. apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.
 

Apteekin tulee sijaita Rauman kaupungin keskisellä (2.) apteekkialueella (Fimea dnro 1523/11.03.08/2011; 6.6.2011).
 

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään torstaina 25.6.2020 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.
 

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 26.5.2020.
 

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö

Anne Hirvonen, Yliproviisori
 

Julkipannaan ja julkaistaan Virallisessa lehdessä.
 

 

Lue lisää, apteekkiluvan hakeminen