Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Apteekkilupien hakeminen sähköisesti
Apteekkilupiin liitettävät ehdot ja sivuapteekit (pdf)
Kirjautuminen sähköiseen asiointiin


Huom. Apteekkilupahakemusten viimeinen jättöpäivä on torstai.  


KUULUTUS

Täten julistetaan Kotkan 7. apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Kotkan kaupungin pohjoisella (1.) apteekkialueella (Fimea dnro 005558/06.08.00.00/2015; 18.12.2015).

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään torstaina 24.10.2019 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 24.9.2019.

Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö
Anne Hirvonen, yliproviisori

Julkipannaan ja julkaistaan Virallisessa lehdessä.
 

KUULUTUS

Täten julistetaan Loimaan 1. apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Loimaan kaupungin eteläisellä (1.) apteekkialueella (Fimea dnro 1771/11.03.08/2011; 22.6.2011). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa on tehty 3.5.2018 päätös Loimaan kaupungin apteekkialueista (Fimea dnro 000072/06.08.00.00/2018). Päätös ei ole lainvoimainen.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään torstaina 24.10.2019 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 24.9.2019.

Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö
Anne Hirvonen, yliproviisori

Julkipannaan ja julkaistaan Virallisessa lehdessä.
 

KUULUTUS

Täten julistetaan Perhon apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Perhon kunnassa.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään torstaina 24.10.2019 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 24.9.2019.

Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö
Anne Hirvonen, yliproviisori

Julkipannaan ja julkaistaan Virallisessa lehdessä.
 

KUULUTUS

Täten julistetaan Seinäjoen 3. apteekin apteekkilupa kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Seinäjoen kaupungin keskisellä (2.) apteekkialueella (Fimea dnro 2505/11.03.08/2011; 9.9.2011). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on 14.1.2019 tekemällään päätöksellä (Fimea dnro 000707/06.08.00.00/2018) perustanut uuden apteekin (Seinäjoen 7. apteekki) Seinäjoen kaupunkiin ja muuttanut Seinäjoen kaupungissa sijaitsevien apteekkien sijaintialueita. Päätös ei ole lainvoimainen.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään torstaina 24.10.2019 ennen kello 16.15. Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelain 43 §:ssä tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Helsingissä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 24.9.2019.

Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö
Anne Hirvonen, yliproviisori

Julkipannaan ja julkaistaan Virallisessa lehdessä.

 


 

Lue lisää, apteekkiluvan hakeminen