Apteekkien sijaintialuepäätökset

Apteekkien sijaintialue

Apteekkien sijaintialuepäätökset

Lääkelain (395/1987) 39 §:n mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten, että väestö, mikäli mahdollista, voi vaikeudetta saada lääkkeitä.

Lääkelain 40 §:n mukaan apteekkilupa myönnetään tietyn apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnassa tai sen osassa. Lääkelain muutosta koskevan lain 895/1996 perustelujen (HE 118/1996) mukaan apteekkilupa annetaan apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnan alueella aina, kun se suinkin on mahdollista ja kunnan osaa käytetään ensisijaisesti silloin, kun muutoin olisi syytä pelätä laajojen alueiden jäävän ilman apteekkipalveluja.

Tässä luettelossa on esitetty apteekkien sijaintialueet kunnissa, joiden osalta Fimea tai sen edeltäjä Lääkelaitos on tehnyt päätöksen apteekkien sijaintialueista. Ellei sijaintialuepäätöstä ole tehty, apteekin alueena on yleensä koko kunta. Poikkeuksen kuitenkin tekevät esimerkiksi kuntaliitosten myötä syntyneet kunnanrajojen muutokset, joita ei ole vielä huomioitu uudella sijaintialuepäätöksellä. Tällaisissa tilanteissa sijaintialue on hyvä tarkistaa Fimeasta.

Sijaintialuepäätökset koskevat apteekkeja. Sivuapteekkien sijaintialueet on määrätty erikseen omissa päätöksissään.

Verkkosivulla esitetyt tiedot ovat tiivistelmiä sijaintialuepäätöksistä. Päätöksen koko tekstin voi tarvittaessa pyytää Fimean kirjaamosta. (kirjaamo@fimea.fi)

Lisätietoja

Lisätietoja

  • Pietiläinen Johannes
    Yliproviisori / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta puh. 0295223212
  • Rosenberg Pirjo
    Jaostopäällikkö / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta puh. 0295223246
  • Suvanto Satu
    Yliproviisori / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Saatavuuden hallinta -jaosto puh. 0295223250

Aa

Bb

cC

dD

eE

fF

gG

hH

iI

jJ

kK

lL

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Åå

Ää

Öö