Takaisin edelliselle sivulle

Ylitarkastajan virka (hakuaikaa 23.3. saakka)

Ylitarkastajan virka (hakuaikaa 23.3. saakka)

5.3.2007

Ylitarkastajan virka (hakuaikaa 23.3. saakka)

Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita.

Lääkelaitoksen Valvontaosasto vastaa lääketeollisuuden, -tukkukaupan ja apteekkien luvista, toiminnan ohjauksesta ja tarkastuksista. Valvontaosastolle kuuluvat myös kliinisten lääketutkimusten valvonta ja laaduntarkastuksen laboratoriotoiminta.

Valvontaosaston lupa- ja tarkastusyksikössä on tullut haettavaksi kudosturvallisuuslainsäädännön edellyttämien valvontatoimien toteuttamiseksi

Ylitarkastajan virka

Ylitarkastajan tehtäviin kuuluvat kudoslaitosten toimiluvat, tarkastus- ja valvontatehtävät. Kokemuksensa perusteella ylitarkastaja voi osallistua lisäksi muiden lääkealan toimijoiden valvontaan.

Hakijalta edellytetään

  • ylempää korkeakoulututkintoa
  • vähintään viiden vuoden työkokemusta vastuualueen valvontaan soveltuvista työtehtävistä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:

  • kokemusta ihmiskudosten ja -solujen talteenottoon, käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä toiminnoista;
  • kykyä itsenäiseen ja kansainväliseen työskentelyyn sekä matkustusvalmiutta;
  • hyvää yhteistyökykyä ja halukkuutta toimintojen aktiiviseen kehittämiseen.
  • tietotekninen osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.

Kokemus viranomaisten valvontatoiminnasta, GMP-vaatimusten hallinta sekä työskentely valvontaan kuuluvalla alalla katsotaan hakijalle eduksi.

Lisätietoja ylitarkastajan virasta antaa osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti puh. (09) 4733 4221 ja  yksikön päällikkö Eija Pelkonen, puh. (09) 4733 4210.

Ylitarkastajan virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3279,86 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Hakemusten, joita ei palauteta, tulee olla Lääkelaitoksen kirjaamossa viimeistään perjantaina 23.3.2007 klo 16.15 (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).

 

 

 

Jaa tämä sivu