Takaisin edelliselle sivulle

Yliproviisorin virka (hakuaika 2.6.2007 asti)

Yliproviisorin virka (hakuaika 2.6.2007 asti)

10.5.2007

Yliproviisorin virka (hakuaika 2.6.2007 asti)

Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita.

Lääkelaitoksen Valvontaosasto vastaa lääketeollisuuden, -tukkukaupan ja apteekkien luvista, toiminnan ohjauksesta ja tarkastuksista. Valvontaosastolle kuuluvat myös kliinisten lääketutkimusten valvonta ja laaduntarkastuksen laboratoriotoiminta.

Viranhaltijan siirryttyä muihin tehtäviin Lääkelaitoksessa on valvontaosaston lupa- ja tarkastusyksikössä on tullut haettavaksi:

Yliproviisorin virka

Yliproviisorin tehtäviin kuuluvat apteekkien ja sivuapteekkien toimiluvat, tarkastus- ja valvontatehtävät.

Hakijalta edellytetään:

-proviisorin tutkintoa

-vähintään viiden vuoden lääkealan työkokemusta, josta pääosa apteekkiympäristöstä

 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:

-näkemystä ja kokemusta apteekkien lääkeneuvonnan toteuttamisesta

-hyvää lääkealan tuntemusta

-kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä matkustusvalmiutta

-hyvää yhteistyökykyä ja halukkuutta toimintojen aktiiviseen kehittämiseen

 

GMP- ja GDP-vaatimusten hallinta sekä tietotekninen osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.

Lisätietoja yliproviisorin virasta antaa osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti puh. (09) 47334 221 ja  yksikön päällikkö Eija Pelkonen, puh. (09) 47334 210.

Yliproviisorin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3279,86 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksessa erikseen myös mahdollinen kiinnostuksensa vaativuusluokkaan 9 sijoitetusta yliproviisorin virasta, jossa edellä mainittu tehtäväkohtainen palkanosa on 2928,70.

Hakemusten, joita ei palauteta, tulee olla Lääkelaitoksen kirjaamossa viimeistään perjantaina 2.6.2007 klo 16.15 (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).

 

 

Jaa tämä sivu