Sisältöjulkaisija

null Ylijohtaja Rajaniemi: Apteekkitoiminta edelleen kannattavaa, mutta kiireellisiä kehittämistoimenpiteitä tarvitaan

Ylijohtaja Rajaniemi: Apteekkitoiminta edelleen kannattavaa, mutta kiireellisiä kehittämistoimenpiteitä tarvitaan

26.4.2013

Ylijohtaja Rajaniemi: Apteekkitoiminta edelleen kannattavaa, mutta kiireellisiä kehittämistoimenpiteitä tarvitaan

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja Sinikka Rajaniemi totesi tänään Apteekkaripäivillä, että apteekkien toiminta on edelleen pääsääntöisesti kannattavaa. Rajaniemi korosti puheessaan, että apteekkien väliset erot kannattavuudessa kuitenkin kasvavat ja pienten apteekkien talouteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Fimea on toimittanut sosiaali- ja terveysministeriölle viime vuonna ehdotuksensa veroluonteisesta apteekkimaksusta, lääketaksasta sekä apteekkitoiminnan kehittämiseen ja lainsäädännön ajanmukaistamiseen perustuvista muutoksista lääkelakiin. Muutokset odottavat nyt ministeriön toimenpiteitä. Rajaniemen käsityksen mukaan muutokset olisivat etenemässä eduskuntakäsittelyyn tänä vuonna.

Lääketaksan muutos arvostaisi enemmän apteekissa tehtävää farmaseuttista työtä

Apteekkien myyntikatetta säätelevää lääketaksaa on perusteellisemmin uudistettu noin 15 vuotta sitten, vaikka lääkemyynnissä, myynnin rakenteessa ja lääkkeiden hinnoissa on tapahtunut tänä aikana merkittäviä muutoksia. Fimea ehdottaa, että lääketaksan rakennetta muutettaisiin siten, että vähennettäisiin apteekin katteen riippuvuutta lääkkeen tukkuhinnasta ja rakenne muutettaisiin enemmän apteekissa tehtävää työtä arvostavaksi taksaksi.

Apteekkimaksun muutos kannustaisi sivuapteekkien pitämiseen

Apteekkimaksun osalta tavoitteena on maan kattavien apteekkipalveluiden turvaaminen lisäämällä sivuapteekkien pitämishalukkuutta. Ehdotuksen mukaan apteekkimaksu jaettaisiin erikseen pää- ja sivuapteekkien kesken liikevaihdoltaan pienillä apteekeilla.

– Uskomme Fimeassa, että apteekkimaksun muutos lisäisi ainakin jossain määrin sivuapteekkien pitämishalukkuutta. Ehdotetulla muutoksella ei kuitenkaan ratkaista kaikkia sivuapteekkien pitämishalukkuuteen liittyviä haasteita, mutta muutos olisi yksi vaihe maan kattavan lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa, Rajaniemi painotti puheessaan.

Apteekkien oltava kehityksessä mukana

Fimean lääkelakiin ehdottamilla muutoksilla pyritään lisäämään apteekkiverkoston ketteryyttä väestö- ja palvelurakennemuutoksissa. Lisäksi muutoksilla pyritään apteekkitoiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen ja valvontatoimien selkeyttämiseen. Muutoksilla varmistettaisiin asiakkaan tiedonsaantioikeuksia tosiasiallisesti halvimmista lääkevaihtoehdoista, lisättäisiin läpinäkyvyyttä apteekkien yhteydessä toimivien osakeyhtiöiden vaikutuksesta apteekkitalouteen ja varmistettaisiin viranomaisten valvontatyökalujen toimivuus näissäkin tapauksissa.

– Fimean ehdottamilla muutoksilla voitaisiin ratkaista monia sekä viranomaisen että apteekkialan kohtaamia ongelmia. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että hankkeet saataisiin eteenpäin mahdollisimman nopeasti, Rajaniemi korosti.

Rajaniemen mukaan nyt ehdotetuilla muutoksilla ei kuitenkaan ratkaista kaikkia alan haasteita, vaan jatkossa tarvitaan enemmän kohdennettuja toimenpiteitä. – Väestörakenteen muutoksen tuoma paine palvelurakenteen mukauttamiseen vaatii meiltä näidenkin muutosten jälkeen jatkuvaa yhteistä kehittämistä. Apteekkialan on pysyttävä mukana kehityksessä, jotta apteekkipalvelut voidaan jatkossakin turvata kattavasti, Rajaniemi päätti puheensa.

Lisätietoa:

Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 029 522 3100Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi