Sisältöjulkaisija

null Yhteistyö koronavirusinfektion (COVID-19) lääkehoitojen ja rokotteen kehittämiseksi jatkuu

Yhteistyö koronavirusinfektion (COVID-19) lääkehoitojen ja rokotteen kehittämiseksi jatkuu

31.3.2020

Euroopan lääkeviraston (EMA) on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä useiden tahojen kanssa, jotta koronavirusinfektioiden (COVID-19) hoitoon onnistuttaisiin kehittämään lääkehoitoja ja rokotteita. Useita tutkimus- ja kehityshankkeita on meneillään, mutta toistaiseksi ei ole tarjolla lääkitystä, jonka voitaisiin yksiselitteisesti, tähänastisten alustavien tulosten perusteella, todeta osoittaneen tehonsa COVID-19 infektion hoidossa. Tutkimuksia, joissa arvioidaan hoitojen tehoa ja turvallisuutta, on juuri nyt meneillään useita. Esimerkkejä tutkimuksen kohteena olevista lääkehoidoista  (parhaillaan käynnissä useita tutkimushankkeita):

  • remdesiviiri (kokeellinen lääkitys)
  • lopinaviiri/ritonaviiri (tällä hetkellä hyväksytty HIV-hoitoon)
  • klorokiini ja hydroksiklorokiini (käytetään eräiden autoimmuunisairauksien hoidossa, reumatautien hoidossa, ja joissain maissa myös malarialääkkeenä)
  • interferonivalmisteet ja erityisesti beetainterferoni (hyväksytty multippeliskleroosin hoitoon)

Euroopan lääkevirastolla (EMA) on tiivis vuoropuhelu myös rokotteita kehittävien tahojen kanssa. Kaksi rokotevalmistetta on edennyt alkuvaiheen testauksiin vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, kuinka kauan kestää, ennen kuin voidaan laajamittaisesti tuottaa rokotteita suurten väestöryhmien tarpeisiin.  EMA on alustavasti arvioinut, että kyseinen kehitystyö tulee kestämään vähintäänkin vuoden verran.

Fimea on osa Euroopan lääkeviranomaisverkostoa, ja Fimea seuraa aktiivisesti meneillään olevia tutkimuksia ja muita kehityshankkeita. 

Lue lisää:

Update on treatments and vaccines against COVID-19 under development (EMAn tiedote 31.3.2020)

Lisätietoja antaa

  • Esa Heinonen, johtaja, p. 029 522 3310
  • Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi