Sisältöjulkaisija

null Webinaari apteekeille 28.2.2023: Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihto

Webinaari apteekeille 28.2.2023: Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihto

23.2.2023

Fimea järjestää apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle kohdennetun webinaarin tiistaina 28.2. klo 13–15.

Webinaarissa käsiteltäviä kysymyksiä voi lähettää jo ennakolta

Webinaarissa on asiantuntijaesitykset inhaloitavien valmisteiden lääkevaihdosta ja apteekkien hyvistä toimintatavoista vaihtotilanteessa. Kysymyksille ja vastauksille on varattu aikaa webinaarin loppuun. Kysymyksiä voi mielellään lähettää ennakkoon apteekit@fimea.fi -asiointipostiin.  

Webinaari on seurattavissa suorana verkkolähetyksenä tai myöhemmin tallenteena

Avoimen ja suoran verkkolähetyksen lisäksi tilaisuudesta tullaan julkaisemaan myöhemmin keväällä tekstitetty suomen- ja ruotsinkielinen tallenne Fimean Youtube-kanavalle.

Linkki webinaariin

Ohjelma:

13.00 Tilaisuuden avaus

13.05 Inhalaatiovalmisteiden vaihtokelpoisuus

13.45 Apteekkien hyvät toimintatavat inhalaatiovalmisteiden lääkevaihdossa

14.30 Kysymyksiin vastaaminen

15.00 Tilaisuus päättyy.

Lääkevaihto laajenee 1.4.2023

Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden apteekkivaihtoa tehostetaan näiden valmisteiden välisen hintakilpailun lisäämiseksi. Tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta varmistaen samalla lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä neuvonta. Muutoksen mahdollistava lainsäädäntö on tullut voimaan 1.1.2023.

Vaihtokelpoisiksi voidaan määritellä sellaiset astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävät inhaloitavat lääkevalmisteet, joiden vaikuttavat aineet ja niiden määrät ovat samanlaisia ja jotka ovat hoidollisesti samanarvoisia. Lääkevalmisteiden inhalaatiolaitteiden väliset eroavaisuudet eivät enää automaattisesti sulje vaihtokelpoisuutta pois, jos antolaitteet ovat siinä määrin samankaltaisia, että apteekin antamalla asianmukaisella laiteneuvonnalla vaihto voidaan toteuttaa turvallisesti. Fimea lisää vaihtokelpoisiksi arvioituja inhaloitavia lääkevalmisteita 1.4.2023 voimaantulevaan keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon.

Apteekeille erillinen lääke- ja laiteneuvontavelvoite vaihdon yhteydessä

Kun kyseessä on astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden vaihtotilanne, apteekeille on säädetty lääkelaissa nimenomainen velvoite antaa laiteopastusta lääkitys- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi, koska apteekin antolaiteneuvonnan merkitys kasvaa lääkevaihdon laajetessa. Apteekin lääke- ja laiteneuvonnan tulee olla laadukasta ja sen tulee toteutua aina vaihdettaessa inhaloitava lääkevalmiste ja sen antolaite toiseen. Apteekissa vaihdettavien valmisteiden väliset mahdolliset eroavaisuudet nostetaan erityisesti esiin neuvonnassa. Neuvonnalla varmistetaan oikea inhalaatiolaitteen käyttötekniikka, lääkehoidon toteutuminen tarkoituksenmukaisesti, lääkkeen tavoiteltu hoitovaikutus ja hoitotasapaino.

Lisätietoja voi kysyä tarvittaessa osoitteesta:

apteekit@fimea.fi