Sisältöjulkaisija

null Vain kudoslaitokset saavat tuoda maahan ihmiskudoksia ja -soluja hoitokäyttöön

Vain kudoslaitokset saavat tuoda maahan ihmiskudoksia ja -soluja hoitokäyttöön

12.11.2013

Vain kudoslaitokset saavat tuoda maahan ihmiskudoksia ja -soluja hoitokäyttöön

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) muistuttaa, että ihmiskäyttöön tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen tuonti maahan sekä vienti maasta voi Suomessa tapahtua ainoastaan toimiluvallisen kudoslaitoksen kautta (laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 23 a §). Tällä pyritään varmistumaan tuotavien ja vietävien kudosten ja solujen korkeasta laadusta, turvallisuudesta ja jäljitettävyydestä. Yksityishenkilöt eivät voi tuoda maahan tai viedä maasta ihmiskudoksia ja -soluja, jotka on tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön.

Fimea selvittää parhaillaan tanskalaisen spermapankin toimittamien siittiöiden tuontimenettelyitä, ja on asian osalta ollut yhteydessä sekä siittiöitä toimittavaan yritykseen että tanskalaisiin kudosvalvonnasta vastaaviin viranomaisiin. Fimea muistuttaa, että hedelmöityshoitoihin tarkoitetut siittiöt tulee maahantuoda Suomeen kudoslaitostoimiluvan saaneen hedelmöityshoitoklinikan kautta.

Lisätietoa:

Ylitarkastaja Anne Tammiruusu 029 522 3249

Ylitarkastaja Pasi Peltoniemi 029 522 3239

Yksikön päällikkö Eeva Leinonen 029 522 3220

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.