Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo vahvistettu

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo vahvistettu

30.5.2006

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo vahvistettu

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.-30.9.2006

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 171 lääkevalmistetta.

Uusista lääkevalmisteista rinnakkaisvalmisteita on 119 ja uusia lääkemuotoja 4.   Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun takia luetteloon lisättiin 36 valmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy kaksi ofloksasiinivalmistetta (mikrobilääke) ja 10 pantopratsolivalmistetta (mahahapon eritystä estävä lääke). Lääkelain (395/87) 57 c §:n 2-kohdassa asetettujen edellytysten rauettua migreenilääke sumatriptaani palaa luetteloon ja kyseisiä lääkevalmisteita on nyt 30.

Luettelosta on poistunut 14 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Helmikuun 2006 alussa voimaan tulleen lääkelain muutoksen vuoksi (Lääkelaki 57 C §:n 1 ja 2 kohdat) luettelosta on poistettu lääkevalmisteet, joiden valmistukseen käytettyjä lääkeaineita suojaa voimassa oleva menetelmäpatentti tai lisäsuojatodistus sekä viidessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa voimassa oleva tuotepatentti. Lääkelaitos on poistanut luettelosta edellisen luettelon julkaisemisen jälkeen saatujen ilmoitusten perusteella seuraavat vaikuttavat aineet:

  • Desloratadiini (9 kpl)
  • Posakonatsoli (2 kpl)
  • Pioglitatsoni (5 kpl)
  • Telmisartaani (9 kpl)
  • Telmisartaani ja hydroklooritiatsidi  (6 kpl)
  • Pramipeksoli (10 kpl)
  • Ibandronaatti (4 kpl)
  • Entakaponi (2 kpl)

Lääkelain muutos ei vaikuta rinnakkaistuotujen ja rinnakkaisjaeltujen lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuuteen.

Kaikkiaan luettelossa on yhteensä 3 200 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 275 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: sokeritautilääke glimepiridi (185 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (180 kpl), sydän- ja verenpainelääke ramipriili (101 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (101 kpl), sydän- ja verenpainelääke karvediloli (90 kpl) sekä mikrobilääke klaritromysiini (86 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 46 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 6 898.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteetLisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Professori Olavi Tokola, osastopäällikkö

p. (09) 4733 4227Jussi Holmalahti, jaostopäällikkö. p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, lakimies, p. (09) 4733 4220Tietokantaan ladattava tiedosto:

Leila Mälkönen, järjestelmäasiantuntija

p. (09) 4733 4224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

 

 

Jaa tämä sivu