Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2022

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2022

16.8.2022

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2022.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 126 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 96 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina on ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet sapropteriini ja betaiini, veritautilääke dabigatraanieteksilaatti, syöpälääke niraparibi, parkinsonismilääke opikaponi, hermostoon vaikuttava lääkeaine amifampridiini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 30 valmistetta. Uusina valmisteina on keuhkoverenpainetaudin lääke masitentaani, diureetti eplerenoni, lipidejä muuntava lääkeaine ikosapenttietyyli, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävä ehkäisyvalmiste, hormonivalmisteyhdistelmä relugoliksi, estradioli ja noretisteroni, syöpälääke olaparibi, immunostimulantti BCG-yhdiste sekä silmätautienlääke bromfenaakki.

Luettelosta on poistunut 101 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 6179 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 739 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (121 kpl), psykoosilääke olantsapiini (109 kpl), syöpälääke lenalidomidi (107), dementialääke rivastigmiini (66 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (64 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (62 kpl), psykoosilääke ketiapiini (58 kpl), syöpälääke temotsolomidi (56 kpl) sekä diabeteslääke sitagliptiini (54 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 62 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9975.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Juuso Haasto, lakimies, p. 029 522 3643

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi