Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2011

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2011

13.5.2011

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2011

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2011.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 180 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 142 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy silmäpainetautilääkkeistä latanoprostin ja timolin yhdistelmävalmiste.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 38 valmistetta. Uusina valmisteina ovat silmäpainetautilääkkeistä bimatoprostin ja timolin yhdistelmävalmiste, syöpälääkkeet alemtutsumabi, pemetreksedi ja bevasitsumabi, MS-tautilääke natalitsutsumabi, viruslääkkeistä fosamprenaviiri, darunaviiri ja emtrisitabiinin, tenofoviiridisoproksiilin ja efavirentsin, tenofoviiridisoproksiilin ja emtrisitabiinin sekä lamivudiinin ja abakaviirin yhdistelmävalmisteet, immunoglobuliini palivitsumabi ja kasvutekijä pegfilgrastiimi.

Luettelosta on poistunut 88 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3838 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 340 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (178 kpl) ja risperidoni (98 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (87 kpl), dementialääke rivastigmiini (79 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (76 kpl), psykoosilääke ketiapiini (68 kpl), kolesterolilääke atorvastatiini (63 kpl) ja parkinsonismilääke ropiniroli (63 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 50 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7642.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi 1 -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4288

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu