Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2014

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2014

14.2.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2014.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 84 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 53 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat systeeminen viruslääke famsikloviiri, syöpälääke everolimuusi sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkeyhdistelmä amlodipiini ja diureetti.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 31 valmistetta. Uutena valmisteena on varjoaine diatritsoiinihappo.

Purutabletit on siirretty vaihtokelpoisiksi tavallisten tablettien kanssa.

Luettelosta on poistunut 144 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3812 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 404 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (132 kpl) ja risperidoni (78 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (76 kpl), psykoosilääke ketiapiini (73 kpl), dementialääke rivastigmiini (56 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (56 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl).

Lääkevaihdon piirissä on noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7830.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi