Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2011

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2011

15.2.2011

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2011

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2011.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 147 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 140 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy veren hyytymistä estävä tikagrelori.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 7 valmistetta.

Luettelosta on poistunut 142 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3746 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 332 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (169 kpl) ja risperidoni (105 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (83 kpl), dementialääke rivastigmiini (79 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (72 kpl), psykoosilääke ketiapiini (67 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (66 kpl) ja diabeteslääke glimepiridi (61 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 50 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7502.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. (09) 4733 4288

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu