Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2013

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2013

15.8.2013

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2013

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2013.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 73 lääkevalmistetta. Luetteloon on lisätty 61 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on sienilääke vorikonatsoli.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 12 valmistetta. Uusina valmisteina ovat verenpainetta tasaava lääke etilefriini, ulkoisesti käytettävä psoriasislääke kalsitrioli, systeemisesti käytettävä hormonivalmiste oksitosiini ja myrkytysten hoitoon käytettävä lääke protamiini.

Luettelosta on poistunut 63 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3890 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 385 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (148 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (80 kpl), psykoosilääkkeet risperidoni (75 kpl) ja ketiapiini (72 kpl), kolesterolilääke atorvastatiini (67 kpl), dementialääke rivastigmiini (64 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (56 kpl), sydän- ja verisuonisairauksien lääke kandesartaani (52 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (50 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl).

Lääkevaihdon piirissä on noin 50 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7852.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi -prosessin johtaja, p. 029 522 3310

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Heidi Hitonen, myyntilupakoordinaattori, p.029 522 3329

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi