Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2012

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2012

16.8.2012

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2012

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2012.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 109 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 76 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy sydän- ja verisuonisairauksien lääke lisinopriilin ja amlodipiinin yhdistelmävalmiste.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 33 valmistetta. Uusina valmisteina ovat syöpälääkkeet sorafenibi ja lapatinibi, reumalääke infliksimabi ja glaukoomalääke bimatoprosti.

Luettelosta on poistunut 121 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3946 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 363 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (170 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (84 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (78 kpl) ja risperidoni (75 kpl), dementialääke rivastigmiini (73 kpl), kolesterolilääke atorvastatiini (73 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (65 kpl) sekä ja sydän- ja verisuonisairauksien lääke valsartaani (63 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 50 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7852.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi prosessin johtaja, p. (09) 4733 4288

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.