Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2011

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2011

16.8.2011

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2011

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2011.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 157 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 139 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy keinokyynellääke karbomeeri ja verenpainelääkkeistä aliskireenin ja hydroklooritiatsidin yhdistelmävalmiste.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 18 valmistetta. Uusina valmisteina ovat diabeteslääkkeet glargininsuliini ja liraglutidi, hormonilääke tyrotropiini, viruslääke abakaviiri ja syöpälääke bortetsomibi.

Luettelosta on poistunut 92 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3903 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 346 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (182 kpl) ja risperidoni (93 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (87 kpl), dementialääke rivastigmiini (83 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (77 kpl), psykoosilääke ketiapiini (68 kpl) sekä kolesterolilääkkeet simvastatiini (67 kpl) ja atorvastatiini (64 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 50 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7788.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. (09) 4733 4288

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu