Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2009

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2009

14.8.2009

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.2009–31.12.2009

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2009.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 120 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 107 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyvät kortikosteroidi prednisoni, syöpälääke letrotsoli, masennuslääke essitalopraami sekä silmätautilääke timololin ja dortsolamiinin yhdistelmä.Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 7 valmistetta, joista uutena syöpälääke rituksimabi ja dialyysihoitoon käytettävä lääke sevelameeri.Perindopriilin suolamuodot tertbutyyliamiini ja arginiini on todettu vaihtokelpoisiksi keskenään, joten luetteloon on lisätty kuusi perindopriiliarginiinivalmistetta. Suolamuotojen keskinäisestä vaihtokelpoisuudesta johtuen myös ryhmät 1100 ja 1108 on yhdistetty.Luettelosta on poistunut 78 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.Luettelossa on yhteensä 3329 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 330 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: diabeteslääke glimepiridi (129 kpl), psykoosilääkkeet olantsapiini (116 kpl) ja risperidoni (114 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (78 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (64 kpl), syöpälääke bikalutamidi (63 kpl) ja masennuslääke venlafaksiini (55 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 48 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 6917.Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet (pdf)

Tietokantaan ladattava tiedosto (txt)Lisätietoja:Luettelon laatimisperiaatteet:

Pekka Kurki, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4225

Marjo-Riitta Helle, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi.

Jaa tämä sivu