Takaisin edelliselle sivulle

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.2011–31.3.2011

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.2011–31.3.2011

16.11.2010

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.2011–31.3.2011

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2011.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 186 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 173 rinnakkaisvalmistetta. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyy allergialääke ebastiini. Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 13 valmistetta. Uusina valmisteina ovat virtsaelinten sairauksien lääkkeistä solifenasiini ja fesoterodiini. Luettelosta on poistunut 113 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3741 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 339 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (168 kpl) ja risperidoni (102 kpl), dementialääke rivastigmiini (79 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (78 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (66 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (61 kpl), diabeteslääke glimepiridi (61 kpl) ja astmalääke montelukasti (61 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 50 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7446.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi 1 -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4288

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. (09) 4733 4220

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4341Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu